Učíme děti přirozeně vnímat anglický jazyk
od nejútlejšího věku

Naše mateřská škola

V soukromé mateřské škole DINO PRESCHOOL si klademe za cíl maximálně rozvíjet dětskou osobnost. Formou her a speciálních programů učíme děti vnímat anglický jazyk jako jejich přirozenou součást. Předškoláky systematicky připravujeme na zápis a budoucí přechod na základní školu za pomoci odborníků.

V DINO školce nabízíme široké množství zájmových aktivit (odkaz na aktivity), které pozitivně přispívají k rozvoji talentu vašeho dítěte.

Celodenní školné včetně veškerých aktivit a pojištění dítěte nabízíme v ceně 15 000 Kč za měsíc.

Hlavní benefity mateřské školy

Jsme akreditovaná mateřská škola

Předškoláky připravujeme ve spolupráci se základní školou

O vaše děti pečují mladí avšak zkušení pedagogové

Děti jsou v každodenní interakci s rodilými mluvčími

Naše třídy jsou velké a prostorné

Ve třídách je pouze omezený počet dětí

Každému dítěti se věnujeme individuálně

Máme vlastní zahradu a nové herní prvky

Otevřeno je u nás až do 18:00 hodin

Disponujeme vlastní školní jídelnou a dbáme na zásady zdravé výživy

Máme školní DINO-busy, které děti ráno odvezou do školky a odpoledne zase domů