Náš tým

Julius Prüger
Zřizovatel

Mgr. Ondřej Lepka
Ředitel

Ve školství se pohybuji dlouhou dobu a školní prostřední patří plně do mého života. Prošel jsem státním i soukromým školstvím, založil jsem vlastní vzdělávací instituci. Škola je především o šťastných dětech a spokojených rodičích a jsem rád, že se ke mně moji bývalí žáci a studenti stále hlásí a mohu sledovat jejich úspěchy. Pozici beru jako další, zajímavou životní etapu. Mezi realizované projekty patří plošné zavedení IPadů do výuky, IB maturity a britské zkoušky IGCSE.

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta

Kurzy

 • Anglický jazyk

 • Manažerské studium pro vedoucí pracovníky ve školství

 • Administrátor IB maturit - The International Baccauleraute

 • Tvořivá škola

 • Koordinátor tvorby školních vzdělávacích programů

 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Praxe

 • 2003 - 2009
  Učitel na státní základní škole - Základní škola Vladislava Vančury, Praha

 • 2009 - 2012
  Učitel a zástupce ředitele pro základní školu, koordinátor výuky cizích jazyků
  DINO ELEMENTARY SCHOOL, s. r. o.

 • 2012 - 2016
  Majitel soukromé mateřské školy

 • 2014 - doposud
  Ředitel základní školy a gymnázia
  DINO SCHOOLS of PRAGUE

 • Stáže ve Velké Británii, zapojení v programu Socrates - Comenius
  Spolupráce s British Council

 • Erasmus+

Zájmy

 • Cestování

 • přátelé

 • hudba

 • film

 • cizí jazyky

 • dobré jídlo

Mgr. Ondřej Zaorálek
Zástupce ředitele pro gymnázium
Učitel českého jazyka a základů společenských věd. Třídní učitel SEXTA.

Gymnázium je magické místo. Z malých dětí se zde v průběhu studia stávají dospělí lidé s vlastními názory a uceleným pohledem na svět. Tedy jakýsi můstek mezi dětstvím a dospělostí. Je to zároveň místo, které koncentruje poznání širokého spektra oborů. Studenti zde získávají rozhled, který budou využívat po zbytek svého života. Gymnázium je místem, kde se neustále něco děje, vše je neustále v pohybu. Je vzrušující být u toho. Přál bych si, aby to bylo také místo, kde se studenti cítí dobře, odkud nebudou chtít odcházet a kam se jednou budou rádi vracet.

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta - Bohemistika

 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta - Občanská výchova/Základy společenských věd

Kurzy

 • Pedagogické minimum

 • Zdravotnický kurz

 • Koordinátor IB maturit

 • IB Language A: Literature

 • Studium angličtiny v jazykové škole St. Giles v New Yorku

 • Kurz etické výchovy

 • Hodnotitel ústní zkoušky – Český jazyk a literatura

Praxe

 • Nakladatelství Epocha
 • Gymnázium Jana Nerudy
 • CERMAT
 • PRO VOBIS s.r.o.

Zájmy

 • sport
 • cestování
 • vzdělávání se
 • čtení

Mgr. Klára Dočekalová
Zástupkyně ředitele pro ZŠ

Práce s dětmi mě naplňuje, neboť jsou tvořivé, upřímné a hravé, a já se stále učím s nimi. Každý den ve třídě přináší něco nového – dětem, i nám učitelům. Učení je pro mě hledáním nových cest, otevíráním nových obzorů. S každou třídou, s každým žákem si člověk více uvědomuje, jak jsme každý jiný… a přitom máme mnoho společného. Právě tato pestrost se mi líbí, všichni se učíme spolupracovat a přitom respektovat jeden druhého. Těší mě, pokud děti chodí do školy rády, ve třídě se cítí dobře a uvědomují si smysl vzdělávání. Důležitým prvkem v pedagogice je pro mě vedení děti k adekvátnímu sebehodnocení a k rozvoji individuálních schopností a dovedností.

Na pozici zástupce ředitele pro ZŠ si cením možnosti práce s týmem skvělých kolegů, díky jejichž aktivnímu pracovnímu nasazení se daří kvalitně společně vytvářet a naplňovat koncepci naší školy.

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor pedagogika,
  magisterské studium

Kurzy

 • Letní škola Začít spolu (Step by step)

 • Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)

 • Individuální plánování (Quip – společnost pro změnu)

 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Kritické myšlení)

 • Efektivní učení žáka se speciálními potřebami (Descartes)

Semináře

 • Matematika je všude (Step by step)

 • Celostní přístup k jazyku (Step by step)

 • Grafomotorické obtíže u žáků ZŠ (Učitelské centrum)

Praxe

 • ZŠ Třebotov – učitelka

 • Rytmus, nezisková organizace – metodik asistentů dětí se speciálními potřebami

 • ZŠ Praha - Radotín – učitelka

Zájmy

 • kultura
 • sport
 • cestování

Lucie Kroutilová
Sekretariát\španělské projekty

Vzdělání

Kurzy

Praxe

Mgr. Lucie Dražilová
Třídní učitelka 1.A

Práce s dětmi mě velmi baví, naplňuje, dodává radost do života. Vyučování je pro mě možností, jak nahlédnout do hlubin dětské duše. Zajímá mě, co dětem přináší radost, ale i co je trápí. Snažím se přistupovat ke vzdělávání jednoduše, smysluplně, lidsky, přesto profesionálně a koncepčně. Při práci s dětmi považuji za důležité vnímat jednotlivé individuality dětí, oceňovat drobné dílčí pokroky, rozvíjet pozitivní klima, ve kterém se každý cítí být přijímán. Vážím si každé i negativní zpětné vazby, protože věřím, že může být tím nejlepším zdrojem vlastního rozvoje.

Vzdělání

 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická v Liberci: Učitelství pro 1. stupeň
 • Státní zkouška: Specifické poruchy učení a chování
 • ​​​​​​​Speciální pedagogika
 • Univerzita Karlova v Praze – Výchovné poradenství

Kurzy

 • Instrumentální obohacování Reuvena Feursteina
 • Čtenářské dílny jako prostředek k rozvoji čtenářské gramotnosti
 • Nový pohled na žáka SPU
 • Fraus – matematika prof. Hejného
 • Multimediální a digitální technologie ve výuce

Praxe

 • ZŠ Štěchovice, Praha - západ

Zájmy

 • kultura
 • ​​​​​​​literatura
 • ​​​​​​​rekreační sport​​​​​​​

Mgr. Gabriela Marečková
Třídní učitelka 1.B

Vzhledem k tomu, že pocházím z učitelské rodiny, nebylo pro mne rozhodnutí zvolit si tuto profesi skokem do neznáma. Začala jsem nejdříve jako vedoucí na anglických táborech a ve sportovních oddílech. Již v této době jsem se rozhodla, že to bude moje životní poslání. Práce s dětmi ve třídě mne baví, protože jsou otevřené, přímé, jedinečné, plné fantazie, vynalézavé, radostné.. Jsou velkým zdrojem inspirace a já se každý den těším na společné učení – ony ode mne a já od nich. Snažím se o partnerský vztah učitele a žáka, který způsobuje radostný učební proces jak dětem, tak dospělým. Je však třeba dodržovat domluvená pravidla. Moje oblíbené motto je: "Pomoz mi, abych to zvládl sám." Důležitá je pro mě též bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska. Věřím, že každé dítě má přirozenou potřebu učit se, poznávat a porozumět světu kolem sebe. Chtěla bych dětem pomoci, aby se celý život rády učily a věděly, jak se učit mají.

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta - Učitelství pro 1.stupeň ZŠ - specializace anglický jazyk (2004-2009)
 • 2004 Státní jazyková zkouška z AJ
 • 2006 stáž v Anglii (Oxfordshire)
 • 2009 stáž ve Španělsku (Palafrugell, Cataluňa)

Kurzy

 • 2008 Čtením a psaním ke kritickému myšlení
 • 2014 Respektovat a být respektován
 • 2015 Environtmentální a intuitivní pedagogika
 • 2016 Montessori pedagogika
 • 2017 Zdravotník zotavovacích akcí

Praxe

 • 2004-2010 - JŠ Perfect - výuka AJ dospělých a dětí
 • 2010 – nyní - učitelka v ZŠ s RVJ

Zájmy

Své volné chvíle trávím zpravidla se svou rodinou (máme 2 syny) na chatě s obrovským ovocným sadem. Ráda zde zahradničím a podnikám pěší i cyklistické výlety. Mezi mé největší koníčky patří jóga, cestování (za přírodou, zvyky, místní kuchyní) a četba historických románů.

Mgr. Ivana Vodňanská
Třídní učitelka 2.A

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – Učitelství 1.stupně ZŠ

 • Akademie múzických umění v Praze – Divadelní fakulta - Dvouletý obor loutkářství

 • Postgraduální vzdělávání – Ped.f. UK - Nové přístupy a netradiční formy práce s dětmi na 1. stupni ZŠ

Kurzy

 • Čeština pro cizince- Tefl

 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení - RWCT , Praha

 • Tvořivá škola- činnostní učení – DVPP, Praha

 • Seminář Typologie M.B.T.I.

 • ICT a ICT ve výuce na 1.stupni ZŠ

 • Informativní kurz Montessori MŠ a ZŠ,

 • Rozumět médiím - Partners Czech, Praha

 • Jazyky hrou – angličtina- NIDV, Praha

 • Základy grafologie - CALIX, Praha

Praxe od roku 1985

 • 1.JZŠ Horáčkova /Praha / 1. stupeň
 • ZŠ Bítovská- dramatická výchova
 • JZŠ Jeremenkova/ Praha/- 1.stupeň

Kdysi jsem volila mezi divadlem a školou. Pak jsem zjistila, že škola je něco jako malá scéna, obohacená radostnou prací s dětmi. Také přináší zážitky, kreativní práci a naplnění. Oproti divadlu se však výsledky této činnosti mohou dlouhodobě zapsat do povědomí dětí v jejich dalším životě.

Zájmy

 • cestování
 • umění
 • společenské akce
 • četba a další

Mgr. Nikol Kvapilová
Třídní učitelka 2.B

Být učitelkou malých dětí bylo vždy mým snem. Stejně jako v nich probudit přirozenou touhu po vzdělání a současně všestranně rozvíjet celou jejich osobnost. Interakce s dětmi, jejich svět, fantazie, nadšení a opravdovost je něco, co nám všem přináší do učení každodenní radost.

Vzdělání

 • Západočeská univerzita v Plzni, fakulta pedagogocká, obor učitelsví
  pro 1. stupeň ZŠ

 • Postgraduate programmes - Plymouth University – teaching for primary education

Kurzy

 • Zdravotnický kurz

 • Kurz minimalizace šikany ve škole

 • Kurz funkční gramotnosti pro život

 • Kurz lektorských dovedností

 • Kurz koordinátora ŠVP

 • International Study Programmes - Creativity in the Classroom

 • Anglolang Academy of English - Effective Use Of Technology in Teaching

Praxe

 • ZŠ a MŠ Montessorri Černý Most

 • ZŠ U Parkánu

Zájmy

 • cestování
 • sport
 • vizážistika

Motto

„Vzdělání je poklad, ale praxe je klíč k němu.“

PaedDr. Jindřiška Špičanová
Třídní učitelka 3.A

Povolání učitele jsem si vybrala, protože jsem ráda v kontaktu s lidmi a nevyhovuje mně stereotyp.

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta v Hradci Králové - učitelství pro I.st.ZŠ, TV

 • Karlova univerzita- SRZ pedagogika, psychologie, tělesná výchova

Kurzy

 • Instruktor lyžování

 • Zdravotník volnočasových akcí

Praxe

 • učitelka ZŠ s RVJ

 • odborný pracovník - Výzkumný ústav pedagogický Praha

Zájmy

 • sport
 • cestování

Mgr. Dominika Přikrylová
Třídní učitelka 3.B

Mám moc ráda děti a práci s nimi. Tím, že jsem se stala učitelkou, jsem si splnila svůj sen. O jiné práci jsem nikdy nepřemýšlela a každý nový den ve škole s dětmi mě utvrzuje
v tom, že jsem si vybrala nejlépe, jak jen jsem mohla. Uvědomuji si, že vykonávat práci, která mě baví a naplňuje, je obrovské štěstí.

Mým cílem je vytvořit ve třídě demokratické, přátelské a podněcující prostředí, ve kterém se děti budou všestranně rozvíjet, a ve kterém se budou cítit příjemně a bezpečně a budou se do něj s radostí vracet.

Vzdělání

 • 2011 – 2016 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
  studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Praxe

9/2011 – 5/2016

 • Pedagogická praxe v rámci studia na VŠ - výuka na 1. stupni ZŠ
 • praxe na fakultních základních školách v Olomouci
 • ZŠ Brodek u Přerova - 5 týdnů, 1. ročník
 • ZŠ a MŠ Majetín - 3 týdny, 2. + 3. ročník (málotřídní škola)
 • Soukromá výuka (děti 6 – 11 let)

10/2014 - 2/2015

 • FZŠ Olomouc, Hálkova - učitelka anglického jazyka/3. třída, nadané děti

Zájmy

 • běh
 • fitbox
 • výlety do přírody
 • cestování
 • čtení
 • sledování filmů

Motto

„Dělej, co miluješ, miluj, co děláš.“

Mgr. Iva Doubravová
Třídní učitelka 4.A

Už od dětství jsem měla možnost pozorovat učitelskou profesi hned ze dvou stran –
ze školní lavice a z domova - od mojí maminky, učitelky. O své práci mluvila vždy s láskou, takže nakonec k pedagogické činnosti přivedla moji nejstarší sestru i mě.
Po devíti letech praxe mohu říci, že mě má práce baví a naplňuje čím dál více. Je úžasné vést děti od malých prvňáčků, postupně jim pootevírat dveře k poznání, k vědění a k samostat- nosti, aby jednou mohly samy odejít za svými sny.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Integrované studium speciální pedagogiky, tedy učitelství na běžných i na speciálních školách. Zajímala jsem se o problematiku dětí s vadami řeči a o tělesně postižené, z obou oborů jsem složila státní zkoušku.
Po ukončení studia v roce 1996 jsem nastoupila do svého prvního zaměstnání na ZŠ s RVJ Angelovova v Praze jako třídní učitelka do dyslektické třídy. Po dvou letech jsem odešla na mateřskou dovolenou užívat si své dvě dcery. Mé další kroky po mateřské dovolené vedly na ZŠ Jižní IV. v Praze. V této škole jsem prožila od roku 2006 krásných 8 let jako učitelka na 1. stupni a půl roku také jako speciální pedagog. Od února 2014 jsem se stala součástí týmu v DINO SCHOOLS OF PRAGUE.

Během své praxe jsem absolvovala různé kurzy a školení k jednotlivým předmětům. Ráda bych vyzdvihla přínosný kurz Osobnostní a sociální výchovy. Pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou využívám stimulační program Maxík paní Mgr. Pavly Bubeníčkové a dále pracuji s programem Percepční a motorická oslabení ve školní praxi rovněž od paní Mgr. Pavly Bubeníčkové. Zmínila bych ještě Genetickou metodu čtení a Tvořivou školu - činnostní učení v matematice. Jsem také držitelem průkazu Zdravotník zotavovacích akcí.

Svůj volný čas trávím nejčastěji a nejraději se svojí rodinou. Odpočíváme při sportování – v létě windsurfing, cyklistika a kolečkové brusle, v zimě lyžování nebo snowboarding. K mým dalším radostem patří chvíle se zajímavou knihou či péče o domácí mazlíčky.

Mgr. Alena Novotná
Třídní učitelka 4.B

Učením dětí se mi splnil můj dávný sen. Být po boku dětem, jež příchodem do první třídy vstupují do své nové životní etapy, je pro mě vždy motivací a zážitkem. Vždyť během několika málo měsíců se z malých „školkových“ dětí stávají školáci schopni číst, psát, počítat, ale stejně tak učit se vést diskuzi, spolupracovat a býti samostatní. Dodnes své volby stát se učitelkou nelituji a přesto, že je to práce náročná, neměnila bych.

Na dětech se mi líbí jejich bezprostřednost a jedinečnost, právě z tohoto důvodu se snažím využívat při výuce individuální přístup ke každému z nich. Ráda uplatňuji nové metody ve výuce, sleduji nové trendy a účastním se různých školení.

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
 • Učitelství pro 1.stupeň ZŠ, Předškolní pedagogika

Kurzy

 • Osobnostní a sociální výchova – rozvoj osobnosti dítěte a sociálních dovedností

 • Tvořivá škola – činnostní učení, praktická prožitková metoda vyučování

 • Interaktivní výuka – tvorba interaktivních programů

 • Zdravotník zotavovacích akcí

Praxe

 • Mateřská škola, Průhonice

 • Mateřská škola, Praha 4

 • Základní škola, Praha 4 (10 let)

Zájmy

 • sport – lyžování
 • cyklistika
 • plavání
 • běh
 • četba
 • kultura
 • cestování

Mgr. Petra Sigmundová

Třídní učitelka 5.A

Pocházím z učitelské rodiny a doma se o škole hodně mluvilo. Když jsem si po základní škole měla vybrat střední školu, pedagogický směr byl jasnou volbou. Po praxi v mateřské škole a ve školní družině mě více bavila práce s dětmi mladšího školního věku, a tak jsem se rozhodla pro studium na vysoké pedagogické škole. Práce na prvním stupni mě baví, protože jsou zde pokroky dětí opravdu vidět. Je hezké sledovat, jak se děti vyvíjí a rostou. Každý den je jiný a práce není stereotypní. Pro většinu dětí je v tomto období učitel vzor, ke kterému vzhlíží a mají ho rády.

Vzdělání

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
 • Studijní program: Učitelství pro základní školy
 • Studijní obory: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ

Praxe

 • Instruktor školního lyžování
 • Trenér sportovní gymnastiky
 • Pomocný trenér sportovní gymnastiky: TJ Sokol Znojmo (4 roky)
 • Certifikát wellness skupinového cvičení

Pracovní stáž a dobrovolnictví v Ngolang School a Petiwung School, Lombok, Indonésie – pod vedením Kintari foundation, o.s. ZŠ Křimická

Zájmy

 • sport
 • cestování
 • kresba
 • četba
 • hra na kytaru

Mgr. Ivana Černá
Třídní učitelka 5.B

Učitelkou jsem se chtěla stát už od dětství, o jiném povolání jsem vlastně ani nepřemýšlela. Od mládí jsem pracovala s dětmi v různých oddílech a v létě na táborech. I po dlouholeté praxi ve školství mě učení stále baví a naplňuje. Zhruba na tři roky jsem si ze školy „odskočila“ do jiné profese, pak jsem se vrátila a získala jistotu, že jsem si dobře vybrala. Pracovala jsem také jako fakultní učitelka a své zkušenosti jsem předávala studentům.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu University Karlovy v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Studium jsem ukončila v roce 1987.

Vzdělání

 • PF UJEP v Ústí nad Labem - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací TV
 • PF UJEP v Ústí nad Labem - Tělesná výchova a sport

Kurzy a další vzdělávání

 • Osobnostní a sociální výchova

 • Kooperativní učení

 • Tvořivá škola – činnostní učení

 • Práce s žáky se specifickými poruchami učení

 • Prevence šikany na školách

 • Zdravotník zotavovacích akcí

Praxe

 • Od roku 1992: FZŠ Mezi Školami Praha 5, ZŠ Na Líše Praha 4, ZŠ Jižní Praha 4

Zájmy

Ve volném čase ráda čtu, navštěvuji divadla, cestuji, chodím se psem na procházky do přírody.

Mgr. Vlasta Kovaříková
Třídní učitelka 5.C

Má práce je mým koníčkem. Baví mě práce s dětmi, jejich krásný pohled na svět, prožívat s nimi každodenní malá dobrodružství a vidět, že má snaha a energie, kterou do nich vkládám, přináší ovoce.

Vzdělání

 • 2008 – 2013 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta – Učitelství po 1. stupeň ZŠ

Kurzy

 • Kurz metody CLIL (Integrovaná výuka anglického jazyka v prostředí primárního školství)

 • Certifikát ECDL (European Computer Driving Licence)

 • Kurz Filosofie pro děti (Projekt Zoom)

 • Kurz Globálního rozvojového vzdělávání (Projekt Zoom)

Praxe

 • 2014 – Pracovní stáž a dobrovolnictví v Ngolang School a Petiwung School, Lombok, Indonésie, pod vedením Kintari foundation, o.s.

 • 2014 – Studijně-pracovní stáž v St. Patrick‘s College, Dublin, Irsko v rámci projektu Teachers: Agents of Change

 • 2014 - Lektor semináře pro učitele Cesta do hlubin študákovy duše na téma Globální rozvojové vzdělávání, Projekt Zoom

 • Od 2013 – třídní učitelka na Dino Elementary School of Prague

 • Od 2013 - Spolupráce s Katedrou geografie PF JČU na grantovém projektu organizace

 • Člověk v tísni Teachers: Agents of Change.

 • 2013 - Spolupráce na mezinárodním projektu Global dimension in Social Sciences Subjects in Formal Education pod vedením Education Development Center v Litvě

 • 2012-2013 – Pedagogická praxe King‘s View Primary School, Frankton, Nový Zéland

 • 2012 – Pracovní stáž a dobrovolnictví v Africe - Mina Sachs School, Keetmanshoop, Namibie

Zájmy

 • cestování
 • fotografování
 • turistika
 • sport
 • vaření
 • četba.

Ing. Tereza Koucká
Učitelka matematiky

E-mail tereza.koucka@dinoskola.cz

Bc. Jan Munia
Učitel tělesné výchovy

E-mail jan.munia@dinoskola.cz

Šárka Matoušková
Asistentka pedagoga

Žijeme jenom jednou....
Ráda zkouším nové věci jako obohacující zkušenost, těším se z kontaktu s dětmi, pro jejich pestrou rozmanitost...

Pracuji jako asisten pedagoga a mým cílem je individuální přístup ke každému dítěti. Naše společná práce mě učí velké trpělivosti a toleranci.
Vždy je pro mě důležitá zpětná vazba a sdílená radost.Věřím ,že ve spolupráci s učitelem dokážeme vytvořit pro všechny děti tvůrčí a podnětné prostředí, které je postupně dovede k samostatnosti a zodpovědnosti nad sebou samým.

Vzdělání a praxe

 • SPGŠ Praha obor MŠ

 • Kurzy a semináře týkající se práce asistenta pedagoga a Inkluze

 • Učitelka MŠ Praha Horní Počernice, Vyšehrad

 • Asistent pedagoga ZŠ Chuchle, Černošice

Zájmy

Volný čas věnuji rodině a svým koníčkům.

Mgr. Hana Damborská
Třídní učitelka 6.A

Hudba mě provází celý můj život. Když jsem chodila na základní školu, měla jsem to štěstí, že mě hudební výchovu učil jedinečný pan učitel Pavel Jurkovič, žák a pokračovatel Carla Orffa. Vážím si toho, že můžu na této škole předávat dál to, co mně samotné přináší potěšení.

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta ZČU, obor český jazyk – hudební výchova

Kurzy

 • 1998, 1999
  Kurzy pro učitele hudební výchovy vedené Pavlem Jurkovičem

Praxe

 • od r. 1993 učitelka ZUŠ a ZŠ

Zájmy

 • mé dvě děti
 • hudba
 • četba
 • příroda
 • turistika
 • tvoření

Patricia Calabria
Učitelka anglické matematiky a biologie.

Konzultační hodiny : Úterý 13:30-14:00

I consider myself as an enthusiastic person with a passion for knowledge in general. I enjoy learning new things and I believe teaching is the best way of learning. This is the reason why I love my job.

Education

I have a Master in Chemical Engineering from the University of Buenos Aires.

Courses

I did plenty of courses related to Intelligent Automation and Process Control.

Work experiences

I worked at Invensys in Buenos Aires and Boston. I had different positions as Project Manager and at Customer Service when I worked in the US. I used to travel a lot with my job and I went to different chemical plants to program the control system and do the start up. I also used to give training courses to the people that worked in the chemical plants.

Hobbies

I enjoy reading a lot…specially reading about science. I love to go to the movies, play games and take photographs….and sometimes I even get a brush and make some paintings.

MA James Carlson
Učitel anglického jazyka a hudební výchovy

E-mail james.carlson@dinoskola.cz

Melissa Carson
Učitelka anglického jazyka a výtvarné výchovy.

I moved to the Czech Republic in 2012 and have been working at Dino since 2013. I studied education and theatre at Hamline University in St. Paul, Minnesota. Most of my lessons use the multisensory teaching approach, in order to engage students of all different levels. My background in theatre influences my lessons and I use many drama techniques to allow students to gain empathy and practice through playing out real life situations and conversations.
I spend my free time painting, sewing, reading, spending time outdoors, learning new languages, and costume designing for local theatres.

Dourival De Pontes
Učitel anglického jazyka

I achieved my Bachelor degree in Physical Education from the YMCA Faculty of Physical Education of Sao Paulo. I also hold a Post-Graduation degree in Adapted Physical Education from UNESP (Sao Paulo State University).

I have got over 15 years’ experience teaching different subjects in main stream as well as Special needs Schools in countries such as Brazil, The United Kingdom precisely around London and at the moment In Prague at Dinoskola, where I have been teaching English since 2009.

I am very passionate working with young learners because I appreciate their natural enthusiasm and learning skills that can be lead towards the right path into learning, personal development and fulfilment.

Michael Devine
Učitel umění, historie a politické vědy

Učím více než 10 let a užívám si každý rok , kdy vyučuji. Snažím se, aby byla ve třídě dobrá atmosféra. Žáci se mohou otevřené projevit a hovořit jazykem, který se učí.

Jádrem úspěchu naučit se cizí jazyk je čtení, psaní, poslech a konverzace. Umožňuji žákům studium v kreativním prostředí.

Vzdělání

 • University of Vermont -Umění, historie a politické vědy

Kurzy

 • TEFL Course at the Next Level Language Institute in the fall of 2003

Praxe

 • Dino Schools of Prague: anglický jazyk, dějepis, a zeměpis 2013 – 2014

 • ELS Language Centers, Boston, Massachusetts: Academic Director. 2011 – 2013

 • ELS Language Centers, Boston, Massachusetts: učitel angličtiny 2009 – 2011

 • English Language Center, Boston, Massachusetts: učitel angličtiny 2008 – 2009

 • European Language Institute, Prague, Czech Republic. 2005 – 2008

Zájmy

 • čtení
 • cestování
 • poznávání Česka
 • běh
 • basketball
 • učím se češtinu

Benjamin Dupuy
Učitel anglického jazyka a vychovatel.

My name is Benjamin Dupuy, and I have a degree in English literature and creative writing from Louisiana State University. I am from Baton Rouge, Louisiana, and I grew up with a mother who is a teacher. She taught me many ways to approach life, and I hope to pass on the knowledge she gave me to the children of Dino. I continue to learn different ways of teaching, and I hope to go back to school for child development.

I was a lifeguard for a swimming pool for many years, but I would have to say that my most important work experience is taking care of two children in wheelchairs. They have SMA, a form of muscular dystrophy, and they are not able to take care of themselves. This job taught me patience and understanding of different situations. A teacher must learn from his or her students in order to properly succeed in this important responsibility.

In my free time, I like to listen to vintage records and hang out with friends in cafes. I’ve recently started to enjoy learning new languages.

Lindsay Ann Eide
Učitelka anglického jazyka

Hello, I am Lindsay Eide. I am so excited to work and learn with your children here at DINO.

I am from a small town in Minnesota, and I have worked my entire adult life with children. I graduated University with a degree in Elementary Education with and emphasis in Special Education, and a minor in Literacy and Language Develepment. I have a Teaching English as a Foriegn Language certicicate from TEFL Worldwide Prague.

I worked in a afterschool and summer camp, in my home state, for 7 years, working with Elementary aged children. After obtaining my teacher’s license, I worked for a half of a year in an American Elementary School, teaching 4th grade.

Since arriving the Czech Republic in September of 2015, I have worked in a language school for children. In this position, I traveled around Prague and taught English in many Elementary Schools. Later, I worked as a Preschool teacher working with very young children.

In my non-teaching hours, I enjoy exploring as much of Europe as I can. I hope to travel more in the coming years. While in Prague, I love to enjoy the parks with my friends. You can often find me getting “lost” in the city, exploring new places and trying to find the best coffee in town.

Ben Mayne
Učitel anglického jazyka

I come from a small town in the middle of Michigan, USA. I graduated from Michigan State University with a Bachelor’s Degree in Psychology in 2013 and I moved to Prague immediately after to attain my TEFL certification. I have worked for three language schools in Prague teaching students of all ages, and I have spent the last two years teaching at the ABC Academy in Roztoky. I also have experience teaching at a Montessori preschool and a Waldorf initiative school, and I’ve succeeded in helping my students pass both the TOEFL and CAE exams. Teaching English is by far the most fun and rewarding job I have ever had, and I am extremely excited to spend this year teaching a wide range of students here at Dino!

Charisse Renee
Učitelka anglické výtvarné výchovy a estetiky

Vzdělání

 • BA Fine Arts

 • BA Art History

 • Community college of Minnesota – historie umění, pedagogické vzdělání

Praxe

Pracovala jsem jako pedagogická poradkyně, učím přes 12 let angličtinu děti různých kultur a zemí.

Zájmy

 • móda
 • interiér design
 • malování
 • sochařství
 • cestování

BA Michael Anderson Rogers
Učitel anglického jazyka

Garrett Lee Schilkey
Učitel anglického jazyka

After teaching English for more than three years I feel I have gained a lot of useful experience and improved many times over as a teacher. I am able to plan creative and consistent lessons and teach them in a professional manner on any number of subjects.

Teaching Experience

CEET s.r.o.
Sept. 2014 – June 2015

 • Project based work for Czech Ministry of Education and EU
 • Taught in eight different Czech public schools in different cities in central Bohemia
 • Taught grades 2 to 9, and also teachers and administrators
 • Utilized CLIL teaching methodology
 • Positively received by both students and teachers

INSTITUT JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o.
Jan. 2012 – Sept. 2014

 • Students ages 18 and up from all levels.
 • Large post-secondary courses, 1 on 1 lessons, group lessons.
 • Test preparation, Business English, Intensive courses, Public courses, conversation.
 • Positive feedback from students

Sunrise Language Academy
Nov. 2013 – Sept. 2014

 • Teaching 1 on 1 classes in Prague for this Pardubice based school

Organic English
Oct. 2013 - Present

 • Teaching children between 6 – 10 years old.
 • Long 3 hour lessons, must be creative.
 • Picking up children from school/teaching at student’s homes.

Pražské vzdělávací středisko
Summer 2014

 • 2 and 4 week courses.
 • Classes of about 14 students, 13 to 16 years old.
 • Responsible for planning both educational and entertaining materials for 180 minutes daily.

Education
November 2011

 • Caledonian School, Prague, Czech Republic
 • TEFL Certificate

May 2011 Associate

 • Northwestern Michigan College, Traverse City, MI, USA
 • Associate in Science and Arts

Stephan Starkweather
Učitel anglického jazyka, koordinátor výuky AJ na gymnáziu

Učím přes 8 let v USA a Česku

Pracoval jsem I s malými dětmi, ale nejvíce zkušeností mám s výukou mládeže.

Mám velice rád svoji práci. Je radost sledovat, jak studenti dosahují svých cílů a zlepšují se v jazyku.

Vzdělání

 • Bachelor’s Degree- History and Secondary Education

 • TEFL certificate

 • Cambridge Delta Certificate- Advanced Degree for Teaching English as a Foreign Language

Praxe

 • Estrella High School: Arizona, USA – August, 2005, 2009

 • Caledonian School: Prague, Czech Republic, 2009, 2010

 • Dino Schools of Prague: Prague, Czech Republic, 2010 – Present

Zájmy

 • čtení
 • vaření
 • hraju na banjo a harmoniku

Ross Van Slambrouck
Učitel anglického jazyka

I moved to the Czech Republic two years ago to pursue a life of travel and teaching. I graduated from Western Michigan University with degrees in Psychology and Communication. I play the guitar in several bands here in Prague and I am also a member of the Prague Mustangs American Football team. I enjoy working with kids and adults alike as they both represent different aspects of culture and social life. Working with kids in the Czech Republic has been and is a wonderful experience. Its nice how much they remind me of kids from the United States yet they really are an unfiltered sample of true Czech culture and that is wonderful.

Manuel Bracho
Učitel španělského jazyka

I am a very enthusiastic person that love to learn new cultures and languages. There is not good or bad just different.

Education

I have a Bachelor degree in Education with a major in English from Universidad de Carabobo in Venezuela

Courses

I have some courses in English learning and English as a second language. I also took a course in teaching Spanish as a second language with Instituto Cervantes in Vienna.

Work experiences

I worked in a primary school in Venezuela for around seven years and in a private university Arturo Michelena as an English teacher. Around two years ago I moved to Slovakia and I worked there as an English in Spanish teacher in two different schools

Hobbies

I enjoy singing. I think it is one of my biggest passions. I also enjoy listening to music, playing video games, watching tv series, talk and go sightseeing .

Elías Díaz
Učitel španělského jazyka

E-mail elias.diaz@dinoskola.cz

Velmi rád učím španělštinu a snažím se žákům pomoci, aby se mohli s jistotou vyjadřovat ve španělštině. Každá hodina výuky je pro mě výzvou, jsem trpělivý, kreativní, vytvářím zábavné prostředí. Základem úspěchu je dobrý vztah mezi učitelem a žákem.

Vzdělání

 • Psychologist Graduate / Master of Clinical Psychology and Master of Human Resources Management

Kurzy

 • Teacher Training Course (International House and University of Barcelona IL3)

 • Teaching Spanish in multilingual and multicultural contexts (University of Nebrija)

 • Course about digital whiteboards and digital books (Instituto Cervantes and Agregaduría de Educación). Prague (Czech Republic)

 • DELE Examiner (New levels A1-A2 – B1 – B2 – C1-C2). Instituto Cervantes and Agregaduría de Educación). Prague (Czech Republic)

 • Classroom dynamics to create learning spaces. Instituto Cervantes and Agregaduría de Educación). Prague (Czech Republic)

 • V, VI and VII Lectures Symposium (Spanish as a foreign language). Instituto Cervantes and Agregaduría de Educación). Prague (Czech Republic)

Praxe

 • Metropolitan University of Prague - učitel španělštiny

 • Instituto Cervantes of Prague - učitel španělštiny

 • Dino Schools of Prague (Elementary and High School) - učitel španělštiny

 • Austrian High School of Prague - učitel španělštiny

 • DELE Examiner (A1, A2, B1, B2, C1 and C2) - Instituto Cervantes of Prague

 • Enjoy Spanish (San Francisco - USA) - učitel španělštiny

 • IDESLI (San Francisco – USA) - učitel španělštiny

Iveta Vojtěchová
Vedoucí vychovatelka

Práce s dětmi je mým koníčkem, mimo své dvě vlastní věnuji dětem většinu svého času již řadu let.

Vedla jsem zájmové kroužky sportovního i kreativního zaměření, arteterapie, podílela se na organizaci školních akcí (ŠVP, Jarmark, Vánoční koncert, Zahradní slavnost…) a pracovala s integrovanými žáky (se sluchovým, zrakovým i tělesným postižením, s poruchou PAS, ADHD…), nadanými žáky i s cizinci (výuka češtiny jako cizího jazyka).

Zájmy

 • sport (běh, plavání, cyklistika, turistika)
 • literatura
 • divadlo
 • design (oděvní, interiéry, zahrada)
 • hudba

MgA. Petr Čížek
Vychovatel školní družiny

E-mail petr.cizek@dinoskola.cz

Robbie Flanagan
Vychovatel školní družiny

E-mail robbie.flanagan@dinoskola.cz

Tereza Teplá
Vychovatelka školní družiny

Dana Kubrychtová
Koordinátor volnočasových aktivit

Škola je sice základ života, ale bez smysluplného odpočinku a relaxace nelze načerpat sílu a inspiraci potřebnou pro každodenní práci. Volnočasové aktivity pro mě nejsou jen vyplněním volného času, ale příležitostí poznat, objevit a rozvíjet vlastní potenciál. Je to možnost jak najít nejlepší způsob uvolnění a následné možné koncentrace k výkonu, bezpečné hledání možností a limitů v oblastech zájmů. Je to i příležitost najít sám sebe a potkávat lidi se stejnými zájmy.

Vzdělání

 • Střední ekonomická škola zahraničního obchodu, Praha;
 • PADI CDTC, California;
 • Universita Jana Ámose Komenského, Praha – student, Speciální pedagogika.

Kurzy

 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Emergency First Respond and Care for Children Instructor Trainer
 • Hlavní vedoucí tábora
 • Etická výchova
 • Instruktor lyžování Apul C
 • ICU osvědčení – účetní
 • Instruktor trenér potápění

Praxe

 • Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha
 • Dětské integrační centrum a mateřská škola Praha
 • Advokátní kancelář E. Lindauerová
 • Potápěčské centrum Trigger Divers
 • Technoexport Praha
 • Mezinárodní svaz studenstva Praha

Zájmy

 • sport – potápění, jízda na koni, lyžování, bruslení
 • cestování
 • čtení
 • zahrada.

PhDr. Petra Bílková
školní psycholog

E-mail petra.bilkova@dinoskola.cz

Mgr. Lucie Hemer
speciální pedagog

E-mail lucie.hemer@dinoskola.cz