Náš tým

Julius Prüger
Zřizovatel

Mgr. Ondřej Zaorálek
Ředitel

Základní škola sehrává v životě dítěte mnohem větší roli než pouze plnění povinné školní docházky.
Už na prvním stupni si žáci kromě osvojení nových znalostí a dovedností zvykají přebírat odpovědnost za sebe samé, učí se samostatnosti a také tomu, jak dobře vycházet s ostatními. V tomto procesu pokračují žáci také na druhém stupni, přičemž nároky na ně kladené se zvyšují úměrně k jejich věku i vyspělosti.
Úkolem učitelů je pomáhat dětem překonávat překážky, které se jim staví do cesty, učit je hledat správná řešení a podporovat jejich komplexní rozvoj.
Základní škola má tak pro žáky klíčový význam a z toho důvodu mě velmi těší, že jsem její součástí.

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta - Bohemistika

 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta - Občanská výchova/Základy společenských věd

Kurzy

 • Pedagogické minimum

 • Zdravotnický kurz

 • Koordinátor IB maturit

 • IB Language A: Literature

 • Studium angličtiny v jazykové škole St. Giles v New Yorku

 • Kurz etické výchovy
 • Hodnotitel ústní zkoušky – Český jazyk a literatura
 • Komunikačně náročné situace ve škole
 • Principy nezraňující komunikace ve škole

Praxe

 • Nakladatelství Epocha
 • Gymnázium Jana Nerudy
 • CERMAT
 • PRO VOBIS s.r.o.

Zájmy

 • sport
 • cestování
 • vzdělávání se
 • čtení

Mgr. Klára Dočekalová
Zástupkyně ředitele pro ZŠ
Třídní učitelka 8.A

Práce s dětmi mě naplňuje, neboť jsou tvořivé, upřímné a hravé, a já se stále učím s nimi. Každý den ve třídě přináší něco nového – dětem, i nám učitelům. Učení je pro mě hledáním nových cest, otevíráním nových obzorů. S každou třídou, s každým žákem si člověk více uvědomuje, jak jsme každý jiný… a přitom máme mnoho společného. Právě tato pestrost se mi líbí, všichni se učíme spolupracovat a přitom respektovat jeden druhého. Těší mě, pokud děti chodí do školy rády, ve třídě se cítí dobře a uvědomují si smysl vzdělávání. Důležitým prvkem v pedagogice je pro mě vedení děti k adekvátnímu sebehodnocení a k rozvoji individuálních schopností a dovedností.

Na pozici zástupce ředitele pro ZŠ si cením možnosti práce s týmem skvělých kolegů, díky jejichž aktivnímu pracovnímu nasazení se daří kvalitně společně vytvářet a naplňovat koncepci naší školy.

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor pedagogika,
  magisterské studium

Kurzy

 • Letní škola Začít spolu (Step by step)

 • Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)

 • Individuální plánování (Quip – společnost pro změnu)

 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Kritické myšlení)

 • Efektivní učení žáka se speciálními potřebami (Descartes)

Semináře

 • Matematika je všude (Step by step)

 • Celostní přístup k jazyku (Step by step)

 • Grafomotorické obtíže u žáků ZŠ (Učitelské centrum)

Praxe

 • ZŠ Třebotov – učitelka

 • Rytmus, nezisková organizace – metodik asistentů dětí se speciálními potřebami

 • ZŠ Praha - Radotín – učitelka

Zájmy

 • kultura
 • sport
 • cestování

Lucie Kroutilová
Sekretariát\španělské projekty

Vzdělání

Kurzy

Praxe

Mgr. Ivana Vodňanská
Třídní učitelka 3.A

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – Učitelství 1.stupně ZŠ

 • Akademie múzických umění v Praze – Divadelní fakulta - Dvouletý obor loutkářství

 • Postgraduální vzdělávání – Ped.f. UK - Nové přístupy a netradiční formy práce s dětmi na 1. stupni ZŠ

Kurzy

 • Čeština pro cizince- Tefl

 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení - RWCT , Praha

 • Tvořivá škola- činnostní učení – DVPP, Praha

 • Seminář Typologie M.B.T.I.

 • ICT a ICT ve výuce na 1.stupni ZŠ

 • Informativní kurz Montessori MŠ a ZŠ,

 • Rozumět médiím - Partners Czech, Praha

 • Jazyky hrou – angličtina- NIDV, Praha

 • Základy grafologie - CALIX, Praha

Praxe od roku 1985

 • 1.JZŠ Horáčkova /Praha / 1. stupeň
 • ZŠ Bítovská- dramatická výchova
 • JZŠ Jeremenkova/ Praha/- 1.stupeň

Kdysi jsem volila mezi divadlem a školou. Pak jsem zjistila, že škola je něco jako malá scéna, obohacená radostnou prací s dětmi. Také přináší zážitky, kreativní práci a naplnění. Oproti divadlu se však výsledky této činnosti mohou dlouhodobě zapsat do povědomí dětí v jejich dalším životě.

Zájmy

 • cestování
 • umění
 • společenské akce
 • četba a další

Mgr. Nikol Kvapilová
Třídní učitelka 3.B

Být učitelkou malých dětí bylo vždy mým snem. Stejně jako v nich probudit přirozenou touhu po vzdělání a současně všestranně rozvíjet celou jejich osobnost. Interakce s dětmi, jejich svět, fantazie, nadšení a opravdovost je něco, co nám všem přináší do učení každodenní radost.

Vzdělání

 • Západočeská univerzita v Plzni, fakulta pedagogocká, obor učitelsví
  pro 1. stupeň ZŠ

 • Postgraduate programmes - Plymouth University – teaching for primary education

Kurzy

 • Zdravotnický kurz

 • Kurz minimalizace šikany ve škole

 • Kurz funkční gramotnosti pro život

 • Kurz lektorských dovedností

 • Kurz koordinátora ŠVP

 • International Study Programmes - Creativity in the Classroom

 • Anglolang Academy of English - Effective Use Of Technology in Teaching

Praxe

 • ZŠ a MŠ Montessorri Černý Most

 • ZŠ U Parkánu

Zájmy

 • cestování
 • sport
 • vizážistika

Motto

„Vzdělání je poklad, ale praxe je klíč k němu.“

PaedDr. Jindřiška Špičanová
Třídní učitelka 4.A

Povolání učitele jsem si vybrala, protože jsem ráda v kontaktu s lidmi a nevyhovuje mně stereotyp.

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta v Hradci Králové - učitelství pro I.st.ZŠ, TV

 • Karlova univerzita- SRZ pedagogika, psychologie, tělesná výchova

Kurzy

 • Instruktor lyžování

 • Zdravotník volnočasových akcí

Praxe

 • učitelka ZŠ s RVJ

 • odborný pracovník - Výzkumný ústav pedagogický Praha

Zájmy

 • sport
 • cestování

Mgr. Dominika Přikrylová
Třídní učitelka 4.B

Mám moc ráda děti a práci s nimi. Tím, že jsem se stala učitelkou, jsem si splnila svůj sen. O jiné práci jsem nikdy nepřemýšlela a každý nový den ve škole s dětmi mě utvrzuje
v tom, že jsem si vybrala nejlépe, jak jen jsem mohla. Uvědomuji si, že vykonávat práci, která mě baví a naplňuje, je obrovské štěstí.

Mým cílem je vytvořit ve třídě demokratické, přátelské a podněcující prostředí, ve kterém se děti budou všestranně rozvíjet, a ve kterém se budou cítit příjemně a bezpečně a budou se do něj s radostí vracet.

Vzdělání

 • 2011 – 2016
  Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
  studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Praxe

9/2011 – 5/2016

 • Pedagogická praxe v rámci studia na VŠ - výuka na 1. stupni ZŠ
 • praxe na fakultních základních školách v Olomouci
 • ZŠ Brodek u Přerova - 5 týdnů, 1. ročník
 • ZŠ a MŠ Majetín - 3 týdny, 2. + 3. ročník (málotřídní škola)
 • Soukromá výuka (děti 6 – 11 let)

10/2014 - 2/2015

 • FZŠ Olomouc, Hálkova - učitelka anglického jazyka/3. třída, nadané děti

Zájmy

 • běh
 • fitbox
 • výlety do přírody
 • cestování
 • čtení
 • sledování filmů

Motto

„Dělej, co miluješ, miluj, co děláš.“

Mgr. Iva Doubravová
Třídní učitelka 5.A

Už od dětství jsem měla možnost pozorovat učitelskou profesi hned ze dvou stran –
ze školní lavice a z domova - od mojí maminky, učitelky. O své práci mluvila vždy s láskou, takže nakonec k pedagogické činnosti přivedla moji nejstarší sestru i mě.
Po devíti letech praxe mohu říci, že mě má práce baví a naplňuje čím dál více. Je úžasné vést děti od malých prvňáčků, postupně jim pootevírat dveře k poznání, k vědění a k samostat- nosti, aby jednou mohly samy odejít za svými sny.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Integrované studium speciální pedagogiky, tedy učitelství na běžných i na speciálních školách. Zajímala jsem se o problematiku dětí s vadami řeči a o tělesně postižené, z obou oborů jsem složila státní zkoušku.
Po ukončení studia v roce 1996 jsem nastoupila do svého prvního zaměstnání na ZŠ s RVJ Angelovova v Praze jako třídní učitelka do dyslektické třídy. Po dvou letech jsem odešla na mateřskou dovolenou užívat si své dvě dcery. Mé další kroky po mateřské dovolené vedly na ZŠ Jižní IV. v Praze. V této škole jsem prožila od roku 2006 krásných 8 let jako učitelka na 1. stupni a půl roku také jako speciální pedagog. Od února 2014 jsem se stala součástí týmu v DINO SCHOOLS OF PRAGUE.

Během své praxe jsem absolvovala různé kurzy a školení k jednotlivým předmětům. Ráda bych vyzdvihla přínosný kurz Osobnostní a sociální výchovy. Pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou využívám stimulační program Maxík paní Mgr. Pavly Bubeníčkové a dále pracuji s programem Percepční a motorická oslabení ve školní praxi rovněž od paní Mgr. Pavly Bubeníčkové. Zmínila bych ještě Genetickou metodu čtení a Tvořivou školu - činnostní učení v matematice. Jsem také držitelem průkazu Zdravotník zotavovacích akcí.

Svůj volný čas trávím nejčastěji a nejraději se svojí rodinou. Odpočíváme při sportování – v létě windsurfing, cyklistika a kolečkové brusle, v zimě lyžování nebo snowboarding. K mým dalším radostem patří chvíle se zajímavou knihou či péče o domácí mazlíčky.

Mgr. Alena Novotná
Třídní učitelka 5.B

Učením dětí se mi splnil můj dávný sen. Být po boku dětem, jež příchodem do první třídy vstupují do své nové životní etapy, je pro mě vždy motivací a zážitkem. Vždyť během několika málo měsíců se z malých „školkových“ dětí stávají školáci schopni číst, psát, počítat, ale stejně tak učit se vést diskuzi, spolupracovat a býti samostatní. Dodnes své volby stát se učitelkou nelituji a přesto, že je to práce náročná, neměnila bych.

Na dětech se mi líbí jejich bezprostřednost a jedinečnost, právě z tohoto důvodu se snažím využívat při výuce individuální přístup ke každému z nich. Ráda uplatňuji nové metody ve výuce, sleduji nové trendy a účastním se různých školení.

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
 • Učitelství pro 1.stupeň ZŠ, Předškolní pedagogika

Kurzy

 • Osobnostní a sociální výchova – rozvoj osobnosti dítěte a sociálních dovedností

 • Tvořivá škola – činnostní učení, praktická prožitková metoda vyučování

 • Interaktivní výuka – tvorba interaktivních programů

 • Zdravotník zotavovacích akcí

Praxe

 • Mateřská škola, Průhonice

 • Mateřská škola, Praha 4

 • Základní škola, Praha 4 (10 let)

Zájmy

 • sport – lyžování
 • cyklistika
 • plavání
 • běh
 • četba
 • kultura
 • cestování

Mgr. Petra Sigmundová

Třídní učitelka 1.B

Pocházím z učitelské rodiny a doma se o škole hodně mluvilo. Když jsem si po základní škole měla vybrat střední školu, pedagogický směr byl jasnou volbou. Po praxi v mateřské škole a ve školní družině mě více bavila práce s dětmi mladšího školního věku, a tak jsem se rozhodla pro studium na vysoké pedagogické škole. Práce na prvním stupni mě baví, protože jsou zde pokroky dětí opravdu vidět. Je hezké sledovat, jak se děti vyvíjí a rostou. Každý den je jiný a práce není stereotypní. Pro většinu dětí je v tomto období učitel vzor, ke kterému vzhlíží a mají ho rády.

Vzdělání

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
 • Studijní program: Učitelství pro základní školy
 • Studijní obory: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ

Praxe

 • Instruktor školního lyžování
 • Trenér sportovní gymnastiky
 • Pomocný trenér sportovní gymnastiky: TJ Sokol Znojmo (4 roky)
 • Certifikát wellness skupinového cvičení

Pracovní stáž a dobrovolnictví v Ngolang School a Petiwung School, Lombok, Indonésie – pod vedením Kintari foundation, o.s. ZŠ Křimická

Zájmy

 • sport
 • cestování
 • kresba
 • četba
 • hra na kytaru

Mgr. Ivana Černá
Třídní učitelka 1.A

Učitelkou jsem se chtěla stát už od dětství, o jiném povolání jsem vlastně ani nepřemýšlela. Od mládí jsem pracovala s dětmi v různých oddílech a v létě na táborech. I po dlouholeté praxi ve školství mě učení stále baví a naplňuje. Zhruba na tři roky jsem si ze školy „odskočila“ do jiné profese, pak jsem se vrátila a získala jistotu, že jsem si dobře vybrala. Pracovala jsem také jako fakultní učitelka a své zkušenosti jsem předávala studentům.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu University Karlovy v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Studium jsem ukončila v roce 1987.

Vzdělání

 • PF UK Praha - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Kurzy a další vzdělávání

 • Osobnostní a sociální výchova

 • Kooperativní učení

 • Tvořivá škola – činnostní učení

 • Práce s žáky se specifickými poruchami učení

 • Prevence šikany na školách

 • Zdravotník zotavovacích akcí

Praxe

 • Od roku 1992: FZŠ Mezi Školami Praha 5, ZŠ Na Líše Praha 4, ZŠ Jižní Praha 4

Zájmy

Ve volném čase ráda čtu, navštěvuji divadla, cestuji, chodím se psem na procházky do přírody.

Mgr. Vlasta Kovaříková
Třídní učitelka 1.C

Má práce je mým koníčkem. Baví mě práce s dětmi, jejich krásný pohled na svět, prožívat s nimi každodenní malá dobrodružství a vidět, že má snaha a energie, kterou do nich vkládám, přináší ovoce.

Vzdělání

 • 2008 – 2013 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta – Učitelství po 1. stupeň ZŠ

Kurzy

 • Kurz metody CLIL (Integrovaná výuka anglického jazyka v prostředí primárního školství)

 • Certifikát ECDL (European Computer Driving Licence)

 • Kurz Filosofie pro děti (Projekt Zoom)

 • Kurz Globálního rozvojového vzdělávání (Projekt Zoom)

Praxe

 • 2014 – Pracovní stáž a dobrovolnictví v Ngolang School a Petiwung School, Lombok, Indonésie, pod vedením Kintari foundation, o.s.

 • 2014 – Studijně-pracovní stáž v St. Patrick‘s College, Dublin, Irsko v rámci projektu Teachers: Agents of Change

 • 2014 - Lektor semináře pro učitele Cesta do hlubin študákovy duše na téma Globální rozvojové vzdělávání, Projekt Zoom

 • Od 2013 – třídní učitelka na Dino Elementary School of Prague

 • Od 2013 - Spolupráce s Katedrou geografie PF JČU na grantovém projektu organizace

 • Člověk v tísni Teachers: Agents of Change.

 • 2013 - Spolupráce na mezinárodním projektu Global dimension in Social Sciences Subjects in Formal Education pod vedením Education Development Center v Litvě

 • 2012-2013 – Pedagogická praxe King‘s View Primary School, Frankton, Nový Zéland

 • 2012 – Pracovní stáž a dobrovolnictví v Africe - Mina Sachs School, Keetmanshoop, Namibie

Zájmy

 • cestování
 • fotografování
 • turistika
 • sport
 • vaření
 • četba.

Bc. Jan Munia
Učitel tělesné výchovy

E-mail jan.munia@dinoskola.cz

Šárka Matoušková
Asistentka pedagoga

Žijeme jenom jednou....
Ráda zkouším nové věci jako obohacující zkušenost, těším se z kontaktu s dětmi, pro jejich pestrou rozmanitost...

Pracuji jako asisten pedagoga a mým cílem je individuální přístup ke každému dítěti. Naše společná práce mě učí velké trpělivosti a toleranci.
Vždy je pro mě důležitá zpětná vazba a sdílená radost.Věřím ,že ve spolupráci s učitelem dokážeme vytvořit pro všechny děti tvůrčí a podnětné prostředí, které je postupně dovede k samostatnosti a zodpovědnosti nad sebou samým.

Vzdělání a praxe

 • SPGŠ Praha obor MŠ

 • Kurzy a semináře týkající se práce asistenta pedagoga a Inkluze

 • Učitelka MŠ Praha Horní Počernice, Vyšehrad

 • Asistent pedagoga ZŠ Chuchle, Černošice

Zájmy

Volný čas věnuji rodině a svým koníčkům.

Mgr. Hana Damborská
Třídní učitelka 7.A

Hudba mě provází celý můj život. Když jsem chodila na základní školu, měla jsem to štěstí, že mě hudební výchovu učil jedinečný pan učitel Pavel Jurkovič, žák a pokračovatel Carla Orffa. Vážím si toho, že můžu na této škole předávat dál to, co mně samotné přináší potěšení.

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta ZČU, obor český jazyk – hudební výchova

Kurzy

 • 1998, 1999
  Kurzy pro učitele hudební výchovy vedené Pavlem Jurkovičem

Praxe

 • od r. 1993 učitelka ZUŠ a ZŠ

Zájmy

 • mé dvě děti
 • hudba
 • četba
 • příroda
 • turistika
 • tvoření

MA James Carlson
Učitel anglického jazyka a hudební výchovy

E-mail james.carlson@dinoskola.cz

Dourival De Pontes
Učitel anglického jazyka

I achieved my Bachelor degree in Physical Education from the YMCA Faculty of Physical Education of Sao Paulo. I also hold a Post-Graduation degree in Adapted Physical Education from UNESP (Sao Paulo State University).

I have got over 15 years’ experience teaching different subjects in main stream as well as Special needs Schools in countries such as Brazil, The United Kingdom precisely around London and at the moment In Prague at Dinoskola, where I have been teaching English since 2009.

I am very passionate working with young learners because I appreciate their natural enthusiasm and learning skills that can be lead towards the right path into learning, personal development and fulfilment.

Benjamin Dupuy
Učitel anglického jazyka a vychovatel.

My name is Benjamin Dupuy, and I have a degree in English literature and creative writing from Louisiana State University. I am from Baton Rouge, Louisiana, and I grew up with a mother who is a teacher. She taught me many ways to approach life, and I hope to pass on the knowledge she gave me to the children of Dino. I continue to learn different ways of teaching, and I hope to go back to school for child development.

I was a lifeguard for a swimming pool for many years, but I would have to say that my most important work experience is taking care of two children in wheelchairs. They have SMA, a form of muscular dystrophy, and they are not able to take care of themselves. This job taught me patience and understanding of different situations. A teacher must learn from his or her students in order to properly succeed in this important responsibility.

In my free time, I like to listen to vintage records and hang out with friends in cafes. I’ve recently started to enjoy learning new languages.

Lindsay Ann Eide
Učitelka anglického jazyka

Hello, I am Lindsay Eide. I am so excited to work and learn with your children here at DINO.

I am from a small town in Minnesota, and I have worked my entire adult life with children. I graduated University with a degree in Elementary Education with and emphasis in Special Education, and a minor in Literacy and Language Develepment. I have a Teaching English as a Foriegn Language certicicate from TEFL Worldwide Prague.

I worked in a afterschool and summer camp, in my home state, for 7 years, working with Elementary aged children. After obtaining my teacher’s license, I worked for a half of a year in an American Elementary School, teaching 4th grade.

Since arriving the Czech Republic in September of 2015, I have worked in a language school for children. In this position, I traveled around Prague and taught English in many Elementary Schools. Later, I worked as a Preschool teacher working with very young children.

In my non-teaching hours, I enjoy exploring as much of Europe as I can. I hope to travel more in the coming years. While in Prague, I love to enjoy the parks with my friends. You can often find me getting “lost” in the city, exploring new places and trying to find the best coffee in town.

Ben Mayne
Učitel anglického jazyka

I come from a small town in the middle of Michigan, USA. I graduated from Michigan State University with a Bachelor’s Degree in Psychology in 2013 and I moved to Prague immediately after to attain my TEFL certification. I have worked for three language schools in Prague teaching students of all ages, and I have spent the last two years teaching at the ABC Academy in Roztoky. I also have experience teaching at a Montessori preschool and a Waldorf initiative school, and I’ve succeeded in helping my students pass both the TOEFL and CAE exams. Teaching English is by far the most fun and rewarding job I have ever had, and I am extremely excited to spend this year teaching a wide range of students here at Dino!

Charisse Renee
Učitelka anglické výtvarné výchovy a estetiky

Vzdělání

 • BA Fine Arts

 • BA Art History

 • Community college of Minnesota – historie umění, pedagogické vzdělání

Praxe

Pracovala jsem jako pedagogická poradkyně, učím přes 12 let angličtinu děti různých kultur a zemí.

Zájmy

 • móda
 • interiér design
 • malování
 • sochařství
 • cestování

BA Michael Anderson Rogers
Učitel anglického jazyka

Garrett Lee Schilkey
Učitel anglického jazyka

After teaching English for more than three years I feel I have gained a lot of useful experience and improved many times over as a teacher. I am able to plan creative and consistent lessons and teach them in a professional manner on any number of subjects.

Teaching Experience

CEET s.r.o.
Sept. 2014 – June 2015

 • Project based work for Czech Ministry of Education and EU
 • Taught in eight different Czech public schools in different cities in central Bohemia
 • Taught grades 2 to 9, and also teachers and administrators
 • Utilized CLIL teaching methodology
 • Positively received by both students and teachers

INSTITUT JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o.
Jan. 2012 – Sept. 2014

 • Students ages 18 and up from all levels.
 • Large post-secondary courses, 1 on 1 lessons, group lessons.
 • Test preparation, Business English, Intensive courses, Public courses, conversation.
 • Positive feedback from students

Sunrise Language Academy
Nov. 2013 – Sept. 2014

 • Teaching 1 on 1 classes in Prague for this Pardubice based school

Organic English
Oct. 2013 - Present

 • Teaching children between 6 – 10 years old.
 • Long 3 hour lessons, must be creative.
 • Picking up children from school/teaching at student’s homes.

Pražské vzdělávací středisko
Summer 2014

 • 2 and 4 week courses.
 • Classes of about 14 students, 13 to 16 years old.
 • Responsible for planning both educational and entertaining materials for 180 minutes daily.

Education
November 2011

 • Caledonian School, Prague, Czech Republic
 • TEFL Certificate

May 2011 Associate

 • Northwestern Michigan College, Traverse City, MI, USA
 • Associate in Science and Arts

Stephan Starkweather
Učitel anglického jazyka, koordinátor výuky AJ na gymnáziu

Učím přes 8 let v USA a Česku

Pracoval jsem I s malými dětmi, ale nejvíce zkušeností mám s výukou mládeže.

Mám velice rád svoji práci. Je radost sledovat, jak studenti dosahují svých cílů a zlepšují se v jazyku.

Vzdělání

 • Bachelor’s Degree- History and Secondary Education

 • TEFL certificate

 • Cambridge Delta Certificate- Advanced Degree for Teaching English as a Foreign Language

Praxe

 • Estrella High School: Arizona, USA – August, 2005, 2009

 • Caledonian School: Prague, Czech Republic, 2009, 2010

 • Dino Schools of Prague: Prague, Czech Republic, 2010 – Present

Zájmy

 • čtení
 • vaření
 • hraju na banjo a harmoniku

Manuel Bracho
Učitel španělského jazyka

I am a very enthusiastic person that love to learn new cultures and languages. There is not good or bad just different.

Education

I have a Bachelor degree in Education with a major in English from Universidad de Carabobo in Venezuela

Courses

I have some courses in English learning and English as a second language. I also took a course in teaching Spanish as a second language with Instituto Cervantes in Vienna.

Work experiences

I worked in a primary school in Venezuela for around seven years and in a private university Arturo Michelena as an English teacher. Around two years ago I moved to Slovakia and I worked there as an English in Spanish teacher in two different schools

Hobbies

I enjoy singing. I think it is one of my biggest passions. I also enjoy listening to music, playing video games, watching tv series, talk and go sightseeing .

Iveta Vojtěchová
Vedoucí vychovatelka

Práce s dětmi je mým koníčkem, mimo své dvě vlastní věnuji dětem většinu svého času již řadu let.

Vedla jsem zájmové kroužky sportovního i kreativního zaměření, arteterapie, podílela se na organizaci školních akcí (ŠVP, Jarmark, Vánoční koncert, Zahradní slavnost…) a pracovala s integrovanými žáky (se sluchovým, zrakovým i tělesným postižením, s poruchou PAS, ADHD…), nadanými žáky i s cizinci (výuka češtiny jako cizího jazyka).

Zájmy

 • sport (běh, plavání, cyklistika, turistika)
 • literatura
 • divadlo
 • design (oděvní, interiéry, zahrada)
 • hudba

MgA. Petr Čížek
Vychovatel školní družiny

E-mail petr.cizek@dinoskola.cz

Robbie Flanagan
Vychovatel školní družiny

E-mail robbie.flanagan@dinoskola.cz

Tereza Teplá
Vychovatelka školní družiny

PhDr. Petra Bílková
Školní psycholog

E-mail petra.bilkova@dinoskola.cz

Mgr. Lucie Hemer
Speciální pedagog

E-mail lucie.hemer@dinoskola.cz

Mgr. Vlasta Petrovič
Učitelka přírodopisu

E-mail vlasta.petrovi@dinoskola.cz

Jsem učitelka přírodopisu a biologie. Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu v Bratislavě (obor paleobiologie) a taký jsem studentka na doktorských studiích na Přírodovědecké fakulty v Praze (obor zoologie). Práce s dětmi je pro mě velkou výzvou. Děti jsou hravé, zvědavé a práce s nimi mě naplňuje, kde se já taký učím s nimi. Učení je celoživotní proces a pro mě jako pedagoga je důležité, abych jsem směrovala děti na správní cestu k rozvoji individuálních schopnosti a dovednosti.

Vzdělaní

 • 2018
  Doplňující pedagogické studium biologie
 • 2017
  Karolová Univerzita, Prírodovedecká fakulta, Praha
  Doktorandské štúdium, študijný odbor: Zoologia (Biológia).
 • 2015-2017
  Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava
  Magisterské štúdium: Študijný odbor: Geológia; Študijný program: Paleontológia​​​
 • ​​​​​​​2012-2015:
  Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta (Prírodovedecká fakulta), Bratislava
  Bakalárske štúdium: Študijný odbor: Geológia a biológia;, Študijný program: Paleobiológia

Zájmy

 • ​​​​​​​divadlo
 • vaření
 • turistika
 • fotografováni
 • hudba

Mgr. Lucie Nováková
Třídní učitelka 2.A

E-mail lucie.novakova@dinoskola.cz

Práci s dětmi se věnuji již od svých patnácti let, kdy jsem začínala jako rádkyně ve skautském oddíle. Postupem času jsem si uvědomila, že se chci touto cestou vydat
i v profesním životě. Mým cílem je děti nejen vzdělávat, ale poskytnout jim i dovednosti, které jim pomohou v budoucím životě. Děti se snažím směřovat ke spolupráci, toleranci, samostatnosti, tvořivosti, využívání jejich silných stránek, k sebehodnocení a přemýšlení. Stále se učím nové věci a jsem otevřená všemu, co mi dopomůže děti dále rozvíjet a pomáhat jim. Děti mi svojí bezprostředností a upřímností dodávají energii a radost z práce. Atmosféra ve třídě a vztahy mezi dětmi jsou pro mě velmi důležité a vždy se snažím vytvořit to nelepší prostředí. Pracovala jsem s žáky s problémovým chováním a poruchami učení i s nadanými žáky. Ve skautingu jsem poznala výhody spolupráce mladších a starších, ale i odlišnosti v přístupu k nejmladším dětem a k teenagerům. Nejvíce mě zasáhla práce na prvním stupni, kde je učitel s dětmi každý den a sleduje jejich pokroky až do páté třídy. Ráda pro děti mladšího škoního věku připravuji školy v přírodě, projekty, skupinové práce nebo kreativní dílny. Líbí se mi jejich zapálenost do akce. Na Dino school mám možnost učit dvě věkové kategorie a využít tak naplno svých zkušeností.

Vzdělání

 • 2008 – 2013
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta český jazyk/ občanská výchova

Doplňkové vzdělání

 • 2011 - Zdravotník zotavovacích akcí
 • 2012 - Hlavní vedoucí dětského tábora
 • 2012 - Pracovník s dětmi a mládeží ve volném čase
 • 2012 - Vůdcovský kurz
 • 2014 - Hodnotitel a zadavatel písemných a ústních maturit z Českého jazyka
 • 2014 - Výuka písma Comenia Script
 • 2017 - Použití deskových her ve výuce
 • 2018 - Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole
 • 2018 - Principy nezřaňující komunikace ve škole
 • 2018 - Komunikačně náročné situace ve škole
 • 2018 - Minimalizace šikany

Praxe

 • 2011 - Průběžná pedagogická praxe ZŠ J. Š. Baara v Českých Budějovicích
 • 2012 - Průběžná pedagogická praxe Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích
 • 2012 - Souvislá pedagogická praxe ZŠ Jistebnice
 • 2012 až 2014 - Nadační fond Albert, lektorka projektu Zdravá pětka na základních školách Jihočeského kraje zaměření: zdravé stravování dětí a mládeže (při studiu)
 • 2013 - Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech (při studiu)
 • 2013 až 2014 Střední odborná škola obchodu a služeb s.r.o., EOSBN, Benešov
 • 2014 až 2018 - Zakladní škola Rakovského v Praze 12 - třídní učitelka 1.stupeň
  (2. – 5. třída), český jazyk hrou, výtvarná výchova – 2.stupeň
 • 2012 – doposud Vůdkyně oddílu vodních skautů v Jistebnici

Zájmy

 • skauting, turistika, četba, kultura, cestování, jóga, můj pes

Mgr. et Mgr. Michaela Hozáková

Asistent pedagoga

E-mail michaela.hozakova@dinoskola.cz

Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí. Když jsem přišel do školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem "šťastný". Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl, že oni nerozumí životu.“ — John Lennon

Celý svůj profesní život se pohybuji ve vzdělávání, ať je to vzdělávání dětí nebo dospělých.

Nutnost někomu předat vědomosti, zkušenosti, kompetence a také část své osobnosti je ukrytá někde hluboko uvnitř. Já tuhle potřebu vnímám velmi intenzivně.

Při práci s dětmi je pro mne klíčové partnerství a svoboda. Jde o křehký a krásný způsob vzájemného ovlivňování. Vážím si a respektuji každou teprve se rozvíjející osobnost. Jsem připravena podat pomocnou ruku v podobě znalostí, dovedností a pochopení.

Zvlášť učitel na prvním stupni otevírá svým žákům ty nejdůležitější dveře. Vstoupí sami, ale musí mít dobrého průvodce. I proto je pro mne také zásadní spolupráce s rodiči. Vytváříme spolu prostor, kde se děti cítí šťastné, motivované a zainteresované.

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta UK, obor učitelství pro 1. stupeň,
 • Universita Jana Ámose Komenského Praha, obor Andragogika

Kurzy a další vzdělávání

 • Motivační prvky při práci pedagoga
 • Problematické situace v pedagogické praxi
 • Emoční sebeobrana ve školství
 • Supervize v pomáhajících profesích
 • Sebeřízení v rámci psychohygieny
 • Syndrom vyhoření a jeho prevence
 • Stres a konfliktní situace v komunikaci

Praxe

 • Základní škola Trávníčkova, Praha 5, učitel
 • SCA Hygiene products, Praha, lektor, konzultant, poradenská linka, kurzy, semináře pro Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Essity s.r.o., Praha, lektor, konzultant, poradenská linka, kurzy, semináře pro Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zájmy

 • literatura
 • divadlo
 • psychologie
 • filmy
 • vysokohorská turistika
 • běh