Náš tým

Julius Prüger
Zřizovatel

Mgr. Ondřej Lepka
Ředitel

Ve školství se pohybuji dlouhou dobu a školní prostřední patří plně do mého života. Prošel jsem státním i soukromým školstvím, založil jsem vlastní vzdělávací instituci. Škola je především o šťastných dětech a spokojených rodičích a jsem rád, že se ke mně moji bývalí žáci a studenti stále hlásí a mohu sledovat jejich úspěchy. Pozici beru jako další, zajímavou životní etapu. Mezi realizované projekty patří plošné zavedení IPadů do výuky, IB maturity a britské zkoušky IGCSE.

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta

Kurzy

 • Anglický jazyk

 • Manažerské studium pro vedoucí pracovníky ve školství

 • Administrátor IB maturit - The International Baccauleraute

 • Tvořivá škola

 • Koordinátor tvorby školních vzdělávacích programů

 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Praxe

 • 2003 - 2009
  Učitel na státní základní škole - Základní škola Vladislava Vančury, Praha

 • 2009 - 2012
  Učitel a zástupce ředitele pro základní školu, koordinátor výuky cizích jazyků
  DINO ELEMENTARY SCHOOL, s. r. o.

 • 2012 - 2016
  Majitel soukromé mateřské školy

 • 2014 - doposud
  Ředitel základní školy a gymnázia
  DINO SCHOOLS of PRAGUE

 • Stáže ve Velké Británii, zapojení v programu Socrates - Comenius
  Spolupráce s British Council

 • Erasmus+

Zájmy

 • Cestování

 • přátelé

 • hudba

 • film

 • cizí jazyky

 • dobré jídlo

Mgr. Ondřej Zaorálek
Zástupce ředitele pro gymnázium
Učitel českého jazyka a základů společenských věd. Třídní učitel SEXTA.

Gymnázium je magické místo. Z malých dětí se zde v průběhu studia stávají dospělí lidé s vlastními názory a uceleným pohledem na svět. Tedy jakýsi můstek mezi dětstvím a dospělostí. Je to zároveň místo, které koncentruje poznání širokého spektra oborů. Studenti zde získávají rozhled, který budou využívat po zbytek svého života. Gymnázium je místem, kde se neustále něco děje, vše je neustále v pohybu. Je vzrušující být u toho. Přál bych si, aby to bylo také místo, kde se studenti cítí dobře, odkud nebudou chtít odcházet a kam se jednou budou rádi vracet.

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta - Bohemistika

 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta - Občanská výchova/Základy společenských věd

Kurzy

 • Pedagogické minimum

 • Zdravotnický kurz

 • Koordinátor IB maturit

 • IB Language A: Literature

 • Studium angličtiny v jazykové škole St. Giles v New Yorku

 • Kurz etické výchovy

 • Hodnotitel ústní zkoušky – Český jazyk a literatura

Praxe

 • Nakladatelství Epocha
 • Gymnázium Jana Nerudy
 • CERMAT
 • PRO VOBIS s.r.o.

Zájmy

 • sport
 • cestování
 • vzdělávání se
 • čtení

Mgr. Klára Dočekalová
Zástupkyně ředitele pro ZŠ

Práce s dětmi mě naplňuje, neboť jsou tvořivé, upřímné a hravé, a já se stále učím s nimi. Každý den ve třídě přináší něco nového – dětem, i nám učitelům. Učení je pro mě hledáním nových cest, otevíráním nových obzorů. S každou třídou, s každým žákem si člověk více uvědomuje, jak jsme každý jiný… a přitom máme mnoho společného. Právě tato pestrost se mi líbí, všichni se učíme spolupracovat a přitom respektovat jeden druhého. Těší mě, pokud děti chodí do školy rády, ve třídě se cítí dobře a uvědomují si smysl vzdělávání. Důležitým prvkem v pedagogice je pro mě vedení děti k adekvátnímu sebehodnocení a k rozvoji individuálních schopností a dovedností.

Na pozici zástupce ředitele pro ZŠ si cením možnosti práce s týmem skvělých kolegů, díky jejichž aktivnímu pracovnímu nasazení se daří kvalitně společně vytvářet a naplňovat koncepci naší školy.

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor pedagogika,
  magisterské studium

Kurzy

 • Letní škola Začít spolu (Step by step)

 • Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)

 • Individuální plánování (Quip – společnost pro změnu)

 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Kritické myšlení)

 • Efektivní učení žáka se speciálními potřebami (Descartes)

Semináře

 • Matematika je všude (Step by step)

 • Celostní přístup k jazyku (Step by step)

 • Grafomotorické obtíže u žáků ZŠ (Učitelské centrum)

Praxe

 • ZŠ Třebotov – učitelka

 • Rytmus, nezisková organizace – metodik asistentů dětí se speciálními potřebami

 • ZŠ Praha - Radotín – učitelka

Zájmy

 • kultura
 • sport
 • cestování

Lucie Kroutilová
Sekretariát\španělské projekty

Vzdělání

Kurzy

Praxe

Mgr. Pavel Štorch
Učitel německého jazyka a biologie a přírodopisu na základní škole, třídní učitel PRIMA A.

Konzultační hodiny každé úterý od 8.00 do 8.30

Od puberty mne poháněly ideály: Touha po pravdě a svobodě. Zároveň mne trápila otázka, zdali se vydat přírodovědným nebo humanitním směrem. Nakonec jsem zvolil oboje a jsem tomu velmi rád. Nedokážu si představit život bez přírody ani kultury. Nicméně věda ani literární bádání mne příliš neuspokojovaly – chyběli mi lidé a komunikace. Proto jsem v ochraně přírody tíhnul k ekologické výchově, která mě nakonec přivedla k samotnému učitelství. Práce s dětmi mě naplňuje a jsem rád, že zde můžu předávat dál své znalosti a zkušenosti.

Vzdělání

 • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta - Německá filologie

 • Roční studijní pobyty na Universität Bremen a Paris-Lodron Universität Salzburg

 • Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta - Německá filologie

 • Česká zemědělská univerzita v Praze – Lesní inženýrství

 • Univerzita Palackého v Olomouci - specializace v pedagogice

íPraxe

 • Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, Grafenau, Germany

 • Správa Národního parku Šumava, Vimperk

 • Centrum ekovýchovy PROUD, DDM Horažďovice

Zájmy

 • lesnictví
 • umění
 • kolo
 • železnice

Mgr. Zdeněk Krůta
Učitel matematiky a fyziky na gymnáziu, třídní učitel PRIMA B

Konzultační hodiny každou středu od 8.10 do 8.40

Jsem učitel matematiky a fyziky. Na mé profesi mě nejvíce přitahuje skutečnost, že když někoho něco naučím, tak už mu to nikdo nikdy nemůže vzít. A on to bude určitým způsobem předávat dál. Tak tady po mně něco zůstane a to mě uspokojuje.

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace matematika, fyzika atestace z fyziky.

Praxe

 • ECDL ZŠ Hanspaulka - 16 let

 • ZŠ Nad Přehradou - 5 let

 • DINO SCHOOLS OF PRAGUE - 3 roky

 • Astronomie, filumenie, sport

 • školní maturitní komisař

 • předseda maturitní komise

Mgr. Tomáš Nedvěd
Učitel českého jazyka, třídní učitel SEKUNDA A

Konzultační hodiny každé úterý od 8.00 do 8.30

Vzdělání

Kurzy

 • Hodnotitel ústní zkoušky – Český jazyk a literatura

Praxe

Zájmy

Mgr. Eva Doubravová
Učitelka matematiky a biologie, koordinátorka výuky přírodovědných předmětů, třídní učitelka SEKUNDA B

Konzultační hodiny každé úterý od 8.00 do 8.30

Učení se je celoživotní proces, který nikdy neustává, zvědavost a touha po poznání jsou všem lidem přirozeně vlastní. Škola je pak místo, kde máme možnost tuto zvědavost ukojit. Získáváme zde nové znalosti a vědomosti, dovednosti a zkušenosti. A to nejen ty odborné, ale také sociální, formuje se zde naše osobnost, učíme se přemýšlet. Právě tato funkce školy, kterou považuji za základ rozvoje naší společnosti, mě přivedla k učitelství. Setkávání se studenty, kteří se učí od svých pedagogů a zároveň přináší své vlastní originální názory a postoje, je práce, která mě baví. Není jednoduchá, ale energie, kterou investuji, se mi vrací každý den.

Vzdělání

 • Přírodovědecká fakulta univerzity Karlovy - obor Učitelství biologie
  a matematiky pro střední školy

 • Fakulta Managementu VŠE - obor Management

Praxe

 • Gymnázium Nad Kavalírkou

Zájmy

 • hudba
 • sport
 • příroda
 • divadlo
 • četba

Mgr. Věra Zamrazilová
Učitelka dějepisu,občanské výchovy,etické a estetické výchovy, třídní učitelka TERCIE

Konzultační hodiny každé úterý od 8.10 do 8.40

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (obor dějepis - společenské vědy). Na Dinu vyučuji dějepis, občanskou výchovu, etickou výchovu a estetickou výchovu. Zajímám se o finanční gramotnost, osobnostní a sociální výchovu a moderní dějiny. Nedokážu si představit, že bych byla něčím jiným než učitelkou, učit a vychovávat mladé lidi mě naplňuje. Práce na Dinu, kde můžu vyučovat pomocí nejnovějších technologií, je pro mě zároveň koníčkem.

Kurzy

 • zdravotnický kurz
 • etická výchova
 • výuka na ipadech a interaktivní tabuli
 • Škola online
 • učebnice Fraus

Praxe

 • ZŠ Jeremenkova
 • Gymnázium Na Zatlance
 • Knihkupectví Kanzelsberger, a.s.

Motto

"Non scholae, sed vitae discimus." - "Neučíme se pro školu, ale pro život."
(Lucius Annaeus Seneca)

Mgr. Jitka Schmidtová
Učitelka španělského jazyka, třídní učitelka KVINTA

Konzultační hodiny každou středu od 11.40 do 12.10

Španělštinu jsem začala studovat na střední škole vlastně náhodou – na angličtině bylo plno. Ale po dvou letech při studentské výměně ve Španělsku jsem se do ní zamilovala a tahle láska mi vydržela dodnes. Baví mě vymýšlet pro malé děti jazykové hry a žasnu jak jim španělština jde lehce a zrovna tak mě baví, když ti starší začnou třeba správně mluvit v minulém čase , to je taková malá výhra.

Ve svých hodinách se snažím, aby se děti něco naučily, něco se dozvěděly,
trochu pracovaly a – dobře se bavily.

Vzdělání

 • FF UK Hispanistika-Iberoamerikanistika

Kurzy

 • Univerzita Salamanca – Kurz španělského jazyka a kultury pro učitele

 • Univerzita Santiago de Compostela – Kurz metodiky španělštiny pro učitele

 • Univerzita Complutense Madrid – Letní španělská škola

 • Jazyková škola hl. m. Prahy – státní zkouška z tlumočnictví španělštiny

Praxe

 • výuka šp a aj v jazykových školách

 • výuka na ZŠ Klánovice a ZŠ Dubeč

 • výuka na gymnáziu GJP v Praze

 • tlumočení, překlady

Zájmy

 • četba
 • in-line brusle
 • fotografování

Ing. Tereza Koucká
Učitelka matematiky

E-mail tereza.koucka@dinoskola.cz

Bc. Jan Munia
Učitel tělesné výchovy

E-mail jan.munia@dinoskola.cz

Mgr. Petra Stejskalová
Učitelka francouzského jazyka

E-mail petra.stejskalova@dinoskola.cz

Patricia Calabria
Učitelka anglické matematiky a biologie.

Konzultační hodiny : Úterý 13:30-14:00

I consider myself as an enthusiastic person with a passion for knowledge in general. I enjoy learning new things and I believe teaching is the best way of learning. This is the reason why I love my job.

Education

I have a Master in Chemical Engineering from the University of Buenos Aires.

Courses

I did plenty of courses related to Intelligent Automation and Process Control.

Work experiences

I worked at Invensys in Buenos Aires and Boston. I had different positions as Project Manager and at Customer Service when I worked in the US. I used to travel a lot with my job and I went to different chemical plants to program the control system and do the start up. I also used to give training courses to the people that worked in the chemical plants.

Hobbies

I enjoy reading a lot…specially reading about science. I love to go to the movies, play games and take photographs….and sometimes I even get a brush and make some paintings.

MA James Carlson
Učitel anglického jazyka

E-mail james.carlson@dinoskola.cz

Melissa Carson
Učitelka anglického jazyka a výtvarné výchovy.

I moved to the Czech Republic in 2012 and have been working at Dino since 2013. I studied education and theatre at Hamline University in St. Paul, Minnesota. Most of my lessons use the multisensory teaching approach, in order to engage students of all different levels. My background in theatre influences my lessons and I use many drama techniques to allow students to gain empathy and practice through playing out real life situations and conversations.
I spend my free time painting, sewing, reading, spending time outdoors, learning new languages, and costume designing for local theatres.

Dourival De Pontes
Učitel anglického jazyka

I achieved my Bachelor degree in Physical Education from the YMCA Faculty of Physical Education of Sao Paulo. I also hold a Post-Graduation degree in Adapted Physical Education from UNESP (Sao Paulo State University).

I have got over 15 years’ experience teaching different subjects in main stream as well as Special needs Schools in countries such as Brazil, The United Kingdom precisely around London and at the moment In Prague at Dinoskola, where I have been teaching English since 2009.

I am very passionate working with young learners because I appreciate their natural enthusiasm and learning skills that can be lead towards the right path into learning, personal development and fulfilment.

Michael Devine
Učitel umění, historie a politické vědy

Učím více než 10 let a užívám si každý rok , kdy vyučuji. Snažím se, aby byla ve třídě dobrá atmosféra. Žáci se mohou otevřené projevit a hovořit jazykem, který se učí.

Jádrem úspěchu naučit se cizí jazyk je čtení, psaní, poslech a konverzace. Umožňuji žákům studium v kreativním prostředí.

Vzdělání

 • University of Vermont -Umění, historie a politické vědy

Kurzy

 • TEFL Course at the Next Level Language Institute in the fall of 2003

Praxe

 • Dino Schools of Prague: anglický jazyk, dějepis, a zeměpis 2013 – 2014

 • ELS Language Centers, Boston, Massachusetts: Academic Director. 2011 – 2013

 • ELS Language Centers, Boston, Massachusetts: učitel angličtiny 2009 – 2011

 • English Language Center, Boston, Massachusetts: učitel angličtiny 2008 – 2009

 • European Language Institute, Prague, Czech Republic. 2005 – 2008

Zájmy

 • čtení
 • cestování
 • poznávání Česka
 • běh
 • basketball
 • učím se češtinu

Benjamin Dupuy
Učitel anglického jazyka a vychovatel.

My name is Benjamin Dupuy, and I have a degree in English literature and creative writing from Louisiana State University. I am from Baton Rouge, Louisiana, and I grew up with a mother who is a teacher. She taught me many ways to approach life, and I hope to pass on the knowledge she gave me to the children of Dino. I continue to learn different ways of teaching, and I hope to go back to school for child development.

I was a lifeguard for a swimming pool for many years, but I would have to say that my most important work experience is taking care of two children in wheelchairs. They have SMA, a form of muscular dystrophy, and they are not able to take care of themselves. This job taught me patience and understanding of different situations. A teacher must learn from his or her students in order to properly succeed in this important responsibility.

In my free time, I like to listen to vintage records and hang out with friends in cafes. I’ve recently started to enjoy learning new languages.

Lindsay Ann Eide
Učitelka anglického jazyka

Hello, I am Lindsay Eide. I am so excited to work and learn with your children here at DINO.

I am from a small town in Minnesota, and I have worked my entire adult life with children. I graduated University with a degree in Elementary Education with and emphasis in Special Education, and a minor in Literacy and Language Develepment. I have a Teaching English as a Foriegn Language certicicate from TEFL Worldwide Prague.

I worked in a afterschool and summer camp, in my home state, for 7 years, working with Elementary aged children. After obtaining my teacher’s license, I worked for a half of a year in an American Elementary School, teaching 4th grade.

Since arriving the Czech Republic in September of 2015, I have worked in a language school for children. In this position, I traveled around Prague and taught English in many Elementary Schools. Later, I worked as a Preschool teacher working with very young children.

In my non-teaching hours, I enjoy exploring as much of Europe as I can. I hope to travel more in the coming years. While in Prague, I love to enjoy the parks with my friends. You can often find me getting “lost” in the city, exploring new places and trying to find the best coffee in town.

Ben Mayne
Učitel anglického jazyka

I come from a small town in the middle of Michigan, USA. I graduated from Michigan State University with a Bachelor’s Degree in Psychology in 2013 and I moved to Prague immediately after to attain my TEFL certification. I have worked for three language schools in Prague teaching students of all ages, and I have spent the last two years teaching at the ABC Academy in Roztoky. I also have experience teaching at a Montessori preschool and a Waldorf initiative school, and I’ve succeeded in helping my students pass both the TOEFL and CAE exams. Teaching English is by far the most fun and rewarding job I have ever had, and I am extremely excited to spend this year teaching a wide range of students here at Dino!

Charisse Renee
Učitelka anglické výtvarné výchovy a estetiky

Vzdělání

 • BA Fine Arts

 • BA Art History

 • Community college of Minnesota – historie umění, pedagogické vzdělání

Praxe

Pracovala jsem jako pedagogická poradkyně, učím přes 12 let angličtinu děti různých kultur a zemí.

Zájmy

 • móda
 • interiér design
 • malování
 • sochařství
 • cestování

BA Michael Anderson Rogers
Učitel anglického jazyka

E-mail michael.rogers@dinoskola.cz

Garrett Lee Schilkey
Učitel anglického jazyka

After teaching English for more than three years I feel I have gained a lot of useful experience and improved many times over as a teacher. I am able to plan creative and consistent lessons and teach them in a professional manner on any number of subjects.

Teaching Experience

CEET s.r.o.
Sept. 2014 – June 2015

 • Project based work for Czech Ministry of Education and EU
 • Taught in eight different Czech public schools in different cities in central Bohemia
 • Taught grades 2 to 9, and also teachers and administrators
 • Utilized CLIL teaching methodology
 • Positively received by both students and teachers

INSTITUT JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o.
Jan. 2012 – Sept. 2014

 • Students ages 18 and up from all levels.
 • Large post-secondary courses, 1 on 1 lessons, group lessons.
 • Test preparation, Business English, Intensive courses, Public courses, conversation.
 • Positive feedback from students

Sunrise Language Academy
Nov. 2013 – Sept. 2014

 • Teaching 1 on 1 classes in Prague for this Pardubice based school

Organic English
Oct. 2013 - Present

 • Teaching children between 6 – 10 years old.
 • Long 3 hour lessons, must be creative.
 • Picking up children from school/teaching at student’s homes.

Pražské vzdělávací středisko
Summer 2014

 • 2 and 4 week courses.
 • Classes of about 14 students, 13 to 16 years old.
 • Responsible for planning both educational and entertaining materials for 180 minutes daily.

Education
November 2011

 • Caledonian School, Prague, Czech Republic
 • TEFL Certificate

May 2011 Associate

 • Northwestern Michigan College, Traverse City, MI, USA
 • Associate in Science and Arts

Stephan Starkweather
Učitel anglického jazyka, koordinátor výuky AJ na gymnáziu

Učím přes 8 let v USA a Česku

Pracoval jsem I s malými dětmi, ale nejvíce zkušeností mám s výukou mládeže.

Mám velice rád svoji práci. Je radost sledovat, jak studenti dosahují svých cílů a zlepšují se v jazyku.

Vzdělání

 • Bachelor’s Degree- History and Secondary Education

 • TEFL certificate

 • Cambridge Delta Certificate- Advanced Degree for Teaching English as a Foreign Language

Praxe

 • Estrella High School: Arizona, USA – August, 2005, 2009

 • Caledonian School: Prague, Czech Republic, 2009, 2010

 • Dino Schools of Prague: Prague, Czech Republic, 2010 – Present

Zájmy

 • čtení
 • vaření
 • hraju na banjo a harmoniku

Ross Van Slambrouck
Učitel anglického jazyka

I moved to the Czech Republic two years ago to pursue a life of travel and teaching. I graduated from Western Michigan University with degrees in Psychology and Communication. I play the guitar in several bands here in Prague and I am also a member of the Prague Mustangs American Football team. I enjoy working with kids and adults alike as they both represent different aspects of culture and social life. Working with kids in the Czech Republic has been and is a wonderful experience. Its nice how much they remind me of kids from the United States yet they really are an unfiltered sample of true Czech culture and that is wonderful.

Manuel Bracho
Učitel španělského jazyka

I am a very enthusiastic person that love to learn new cultures and languages. There is not good or bad just different.

Education

I have a Bachelor degree in Education with a major in English from Universidad de Carabobo in Venezuela

Courses

I have some courses in English learning and English as a second language. I also took a course in teaching Spanish as a second language with Instituto Cervantes in Vienna.

Work experiences

I worked in a primary school in Venezuela for around seven years and in a private university Arturo Michelena as an English teacher. Around two years ago I moved to Slovakia and I worked there as an English in Spanish teacher in two different schools

Hobbies

I enjoy singing. I think it is one of my biggest passions. I also enjoy listening to music, playing video games, watching tv series, talk and go sightseeing .

Elías Díaz
Učitel španělského jazyka

Velmi rád učím španělštinu a snažím se žákům pomoci, aby se mohli s jistotou vyjadřovat ve španělštině. Každá hodina výuky je pro mě výzvou, jsem trpělivý, kreativní, vytvářím zábavné prostředí. Základem úspěchu je dobrý vztah mezi učitelem a žákem.

Vzdělání

 • Psychologist Graduate / Master of Clinical Psychology and Master of Human Resources Management

Kurzy

 • Teacher Training Course (International House and University of Barcelona IL3)

 • Teaching Spanish in multilingual and multicultural contexts (University of Nebrija)

 • Course about digital whiteboards and digital books (Instituto Cervantes and Agregaduría de Educación). Prague (Czech Republic)

 • DELE Examiner (New levels A1-A2 – B1 – B2 – C1-C2). Instituto Cervantes and Agregaduría de Educación). Prague (Czech Republic)

 • Classroom dynamics to create learning spaces. Instituto Cervantes and Agregaduría de Educación). Prague (Czech Republic)

 • V, VI and VII Lectures Symposium (Spanish as a foreign language). Instituto Cervantes and Agregaduría de Educación). Prague (Czech Republic)

Praxe

 • Metropolitan University of Prague - učitel španělštiny

 • Instituto Cervantes of Prague - učitel španělštiny

 • Dino Schools of Prague (Elementary and High School) - učitel španělštiny

 • Austrian High School of Prague - učitel španělštiny

 • DELE Examiner (A1, A2, B1, B2, C1 and C2) - Instituto Cervantes of Prague

 • Enjoy Spanish (San Francisco - USA) - učitel španělštiny

 • IDESLI (San Francisco – USA) - učitel španělštiny

Michaela Urbánková
Vychovatelka

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze: Francouzský jazyk- pedagogika
 • Speciální pedagogika- vychovatelství

Kurzy

 • Trenér tenisu
 • Základní kurz Bazální stimulace
 • Vývojová psychopatologie
 • Práce s dětmi s PAS

Praxe

 • stáž v Českém olympijském výboru
 • praxe v Integračním centru Zahrada pro děti s kombinovaným postižením
 • Speciálně pedagogické centrum při SŠ a MŠ Aloise Klára
 • Tenisová škola Hovorčovice
 • Tenisová škola Balance
 • Tenisová škola Roztoky
 • Organizační výbor při organizaci světových pohárů a mistrovství světa FIS v klasickém lyžování
 • Organizační výbor při organizaci ženské tenisové soutěže Fed Cup
 • PR a marketing ( UNICEF, Dobrý anděl)
 • Jazykové kurzy FJ
 • Dobrovolnciká činnost pro neziskové organizace

PhDr. Petra Bílková
školní psycholog

E-mail petra.bilkova@dinoskola.cz

Mgr. Lucie Hemer
speciální pedagog

E-mail lucie.hemer@dinoskola.cz

Mgr. Lucie Dražilová
Výchovný poradce

E-mail lucie.drazilova@dinoskola.cz

Mgr. Ivana Černá
metodik prevence

E-mail ivana.cerna@dinoskola.cz

Učitelkou jsem se chtěla stát už od dětství, o jiném povolání jsem vlastně ani nepřemýšlela. Od mládí jsem pracovala s dětmi v různých oddílech a v létě na táborech. I po dlouholeté praxi ve školství mě učení stále baví a naplňuje. Zhruba na tři roky jsem si ze školy „odskočila“ do jiné profese, pak jsem se vrátila a získala jistotu, že jsem si dobře vybrala. Pracovala jsem také jako fakultní učitelka a své zkušenosti jsem předávala studentům.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu University Karlovy v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Studium jsem ukončila v roce 1987.

Vzdělání

 • PF UJEP v Ústí nad Labem - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací TV
 • PF UJEP v Ústí nad Labem - Tělesná výchova a sport

Kurzy a další vzdělávání

 • Osobnostní a sociální výchova

 • Kooperativní učení

 • Tvořivá škola – činnostní učení

 • Práce s žáky se specifickými poruchami učení

 • Prevence šikany na školách

 • Zdravotník zotavovacích akcí

Praxe

 • Od roku 1992: FZŠ Mezi Školami Praha 5, ZŠ Na Líše Praha 4, ZŠ Jižní Praha 4

Zájmy

Ve volném čase ráda čtu, navštěvuji divadla, cestuji, chodím se psem na procházky do přírody.