Náš tým

Julius Prüger
Zřizovatel

Mgr. Ondřej Zaorálek
Ředitel
Učitel českého jazyka a základů společenských věd. Třídní učitel SEPTIMA.

Gymnázium je magické místo. Z malých dětí se zde v průběhu studia stávají dospělí lidé s vlastními názory a uceleným pohledem na svět. Tedy jakýsi můstek mezi dětstvím a dospělostí. Je to zároveň místo, které koncentruje poznání širokého spektra oborů. Studenti zde získávají rozhled, který budou využívat po zbytek svého života. Gymnázium je místem, kde se neustále něco děje, vše je neustále v pohybu. Je vzrušující být u toho. Přál bych si, aby to bylo také místo, kde se studenti cítí dobře, odkud nebudou chtít odcházet a kam se jednou budou rádi vracet.

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta - Bohemistika

 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta - Občanská výchova/Základy společenských věd

Kurzy

 • Pedagogické minimum

 • Zdravotnický kurz

 • Koordinátor IB maturit

 • IB Language A: Literature

 • Studium angličtiny v jazykové škole St. Giles v New Yorku

 • Kurz etické výchovy

 • Hodnotitel ústní zkoušky – Český jazyk a literatura

 • Komunikačně náročné situace ve škole
 • Principy nezraňující komunikace ve škole

Praxe

 • Nakladatelství Epocha
 • Gymnázium Jana Nerudy
 • CERMAT
 • PRO VOBIS s.r.o.

Zájmy

 • sport
 • cestování
 • vzdělávání se
 • čtení

Mgr. Klára Dočekalová
Zástupkyně ředitele pro ZŠ
Třídní učitelka 8.A

Práce s dětmi mě naplňuje, neboť jsou tvořivé, upřímné a hravé, a já se stále učím s nimi. Každý den ve třídě přináší něco nového – dětem, i nám učitelům. Učení je pro mě hledáním nových cest, otevíráním nových obzorů. S každou třídou, s každým žákem si člověk více uvědomuje, jak jsme každý jiný… a přitom máme mnoho společného. Právě tato pestrost se mi líbí, všichni se učíme spolupracovat a přitom respektovat jeden druhého. Těší mě, pokud děti chodí do školy rády, ve třídě se cítí dobře a uvědomují si smysl vzdělávání. Důležitým prvkem v pedagogice je pro mě vedení děti k adekvátnímu sebehodnocení a k rozvoji individuálních schopností a dovedností.

Na pozici zástupce ředitele pro ZŠ si cením možnosti práce s týmem skvělých kolegů, díky jejichž aktivnímu pracovnímu nasazení se daří kvalitně společně vytvářet a naplňovat koncepci naší školy.

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor pedagogika,
  magisterské studium

Kurzy

 • Letní škola Začít spolu (Step by step)

 • Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)

 • Individuální plánování (Quip – společnost pro změnu)

 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Kritické myšlení)

 • Efektivní učení žáka se speciálními potřebami (Descartes)

Semináře

 • Matematika je všude (Step by step)

 • Celostní přístup k jazyku (Step by step)

 • Grafomotorické obtíže u žáků ZŠ (Učitelské centrum)

Praxe

 • ZŠ Třebotov – učitelka

 • Rytmus, nezisková organizace – metodik asistentů dětí se speciálními potřebami

 • ZŠ Praha - Radotín – učitelka

Zájmy

 • kultura
 • sport
 • cestování

Lucie Kroutilová
Sekretariát\španělské projekty

Vzdělání

Kurzy

Praxe

Mgr. Pavel Štorch
Učitel německého jazyka a biologie a přírodopisu na základní škole, třídní učitel SEKUNDA A.

Konzultační hodiny každé úterý od 8.00 do 8.30

Od puberty mne poháněly ideály: Touha po pravdě a svobodě. Zároveň mne trápila otázka, zdali se vydat přírodovědným nebo humanitním směrem. Nakonec jsem zvolil oboje a jsem tomu velmi rád. Nedokážu si představit život bez přírody ani kultury. Nicméně věda ani literární bádání mne příliš neuspokojovaly – chyběli mi lidé a komunikace. Proto jsem v ochraně přírody tíhnul k ekologické výchově, která mě nakonec přivedla k samotnému učitelství. Práce s dětmi mě naplňuje a jsem rád, že zde můžu předávat dál své znalosti a zkušenosti.

Vzdělání

 • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta - Německá filologie

 • Roční studijní pobyty na Universität Bremen a Paris-Lodron Universität Salzburg

 • Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta - Německá filologie

 • Česká zemědělská univerzita v Praze – Lesní inženýrství

 • Univerzita Palackého v Olomouci - specializace v pedagogice

íPraxe

 • Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, Grafenau, Germany

 • Správa Národního parku Šumava, Vimperk

 • Centrum ekovýchovy PROUD, DDM Horažďovice

Zájmy

 • lesnictví
 • umění
 • kolo
 • železnice

Mgr. Zdeněk Krůta
Učitel matematiky a fyziky na gymnáziu, třídní učitel SEKUNDA B

Konzultační hodiny každou středu od 8.10 do 8.40

Jsem učitel matematiky a fyziky. Na mé profesi mě nejvíce přitahuje skutečnost, že když někoho něco naučím, tak už mu to nikdo nikdy nemůže vzít. A on to bude určitým způsobem předávat dál. Tak tady po mně něco zůstane a to mě uspokojuje.

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace matematika, fyzika atestace z fyziky.

Praxe

 • ECDL ZŠ Hanspaulka - 16 let

 • ZŠ Nad Přehradou - 5 let

 • DINO SCHOOLS OF PRAGUE - 3 roky

 • Astronomie, filumenie, sport

 • školní maturitní komisař

 • předseda maturitní komise

Mgr. Tomáš Nedvěd
Učitel českého jazyka, třídní učitel TERCIE A

Konzultační hodiny každé úterý od 8.00 do 8.30

Vzdělání

Kurzy

 • Hodnotitel ústní zkoušky – Český jazyk a literatura

Praxe

Zájmy

Mgr. Eva Doubravová
Učitelka matematiky a biologie, koordinátorka výuky přírodovědných předmětů, třídní učitelka TERCIE B

Konzultační hodiny každé úterý od 8.00 do 8.30

Učení se je celoživotní proces, který nikdy neustává, zvědavost a touha po poznání jsou všem lidem přirozeně vlastní. Škola je pak místo, kde máme možnost tuto zvědavost ukojit. Získáváme zde nové znalosti a vědomosti, dovednosti a zkušenosti. A to nejen ty odborné, ale také sociální, formuje se zde naše osobnost, učíme se přemýšlet. Právě tato funkce školy, kterou považuji za základ rozvoje naší společnosti, mě přivedla k učitelství. Setkávání se studenty, kteří se učí od svých pedagogů a zároveň přináší své vlastní originální názory a postoje, je práce, která mě baví. Není jednoduchá, ale energie, kterou investuji, se mi vrací každý den.

Vzdělání

 • Přírodovědecká fakulta univerzity Karlovy - obor Učitelství biologie
  a matematiky pro střední školy

 • Fakulta Managementu VŠE - obor Management

Praxe

 • Gymnázium Nad Kavalírkou

Zájmy

 • hudba
 • sport
 • příroda
 • divadlo
 • četba

Mgr. Věra Zamrazilová
Učitelka dějepisu,občanské výchovy,etické a estetické výchovy, třídní učitelka KVARTA

Konzultační hodiny každé úterý od 8.10 do 8.40

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (obor dějepis - společenské vědy). Na Dinu vyučuji dějepis, občanskou výchovu, etickou výchovu a estetickou výchovu. Zajímám se o finanční gramotnost, osobnostní a sociální výchovu a moderní dějiny. Nedokážu si představit, že bych byla něčím jiným než učitelkou, učit a vychovávat mladé lidi mě naplňuje. Práce na Dinu, kde můžu vyučovat pomocí nejnovějších technologií, je pro mě zároveň koníčkem.

Kurzy

 • zdravotnický kurz
 • etická výchova
 • výuka na ipadech a interaktivní tabuli
 • Škola online
 • učebnice Fraus

Praxe

 • ZŠ Jeremenkova
 • Gymnázium Na Zatlance
 • Knihkupectví Kanzelsberger, a.s.

Motto

"Non scholae, sed vitae discimus." - "Neučíme se pro školu, ale pro život."
(Lucius Annaeus Seneca)

Mgr. Jitka Schmidtová
Učitelka španělského jazyka, třídní učitelka SEXTA

Konzultační hodiny každou středu od 11.40 do 12.10

Španělštinu jsem začala studovat na střední škole vlastně náhodou – na angličtině bylo plno. Ale po dvou letech při studentské výměně ve Španělsku jsem se do ní zamilovala a tahle láska mi vydržela dodnes. Baví mě vymýšlet pro malé děti jazykové hry a žasnu jak jim španělština jde lehce a zrovna tak mě baví, když ti starší začnou třeba správně mluvit v minulém čase , to je taková malá výhra.

Ve svých hodinách se snažím, aby se děti něco naučily, něco se dozvěděly,
trochu pracovaly a – dobře se bavily.

Vzdělání

 • FF UK Hispanistika-Iberoamerikanistika

Kurzy

 • Univerzita Salamanca – Kurz španělského jazyka a kultury pro učitele

 • Univerzita Santiago de Compostela – Kurz metodiky španělštiny pro učitele

 • Univerzita Complutense Madrid – Letní španělská škola

 • Jazyková škola hl. m. Prahy – státní zkouška z tlumočnictví španělštiny

Praxe

 • výuka šp a aj v jazykových školách

 • výuka na ZŠ Klánovice a ZŠ Dubeč

 • výuka na gymnáziu GJP v Praze

 • tlumočení, překlady

Zájmy

 • četba
 • in-line brusle
 • fotografování

Bc. Jan Munia
Učitel tělesné výchovy

E-mail jan.munia@dinoskola.cz

Mgr. Petra Stejskalová
Učitelka francouzského jazyka

E-mail petra.stejskalova@dinoskola.cz

MA James Carlson
Učitel anglického jazyka

E-mail james.carlson@dinoskola.cz

Dourival De Pontes
Učitel anglického jazyka

I achieved my Bachelor degree in Physical Education from the YMCA Faculty of Physical Education of Sao Paulo. I also hold a Post-Graduation degree in Adapted Physical Education from UNESP (Sao Paulo State University).

I have got over 15 years’ experience teaching different subjects in main stream as well as Special needs Schools in countries such as Brazil, The United Kingdom precisely around London and at the moment In Prague at Dinoskola, where I have been teaching English since 2009.

I am very passionate working with young learners because I appreciate their natural enthusiasm and learning skills that can be lead towards the right path into learning, personal development and fulfilment.

Benjamin Dupuy
Učitel anglického jazyka a vychovatel.

My name is Benjamin Dupuy, and I have a degree in English literature and creative writing from Louisiana State University. I am from Baton Rouge, Louisiana, and I grew up with a mother who is a teacher. She taught me many ways to approach life, and I hope to pass on the knowledge she gave me to the children of Dino. I continue to learn different ways of teaching, and I hope to go back to school for child development.

I was a lifeguard for a swimming pool for many years, but I would have to say that my most important work experience is taking care of two children in wheelchairs. They have SMA, a form of muscular dystrophy, and they are not able to take care of themselves. This job taught me patience and understanding of different situations. A teacher must learn from his or her students in order to properly succeed in this important responsibility.

In my free time, I like to listen to vintage records and hang out with friends in cafes. I’ve recently started to enjoy learning new languages.

Lindsay Ann Eide
Učitelka anglického jazyka

Hello, I am Lindsay Eide. I am so excited to work and learn with your children here at DINO.

I am from a small town in Minnesota, and I have worked my entire adult life with children. I graduated University with a degree in Elementary Education with and emphasis in Special Education, and a minor in Literacy and Language Develepment. I have a Teaching English as a Foriegn Language certicicate from TEFL Worldwide Prague.

I worked in a afterschool and summer camp, in my home state, for 7 years, working with Elementary aged children. After obtaining my teacher’s license, I worked for a half of a year in an American Elementary School, teaching 4th grade.

Since arriving the Czech Republic in September of 2015, I have worked in a language school for children. In this position, I traveled around Prague and taught English in many Elementary Schools. Later, I worked as a Preschool teacher working with very young children.

In my non-teaching hours, I enjoy exploring as much of Europe as I can. I hope to travel more in the coming years. While in Prague, I love to enjoy the parks with my friends. You can often find me getting “lost” in the city, exploring new places and trying to find the best coffee in town.

Ben Mayne
Učitel anglického jazyka

I come from a small town in the middle of Michigan, USA. I graduated from Michigan State University with a Bachelor’s Degree in Psychology in 2013 and I moved to Prague immediately after to attain my TEFL certification. I have worked for three language schools in Prague teaching students of all ages, and I have spent the last two years teaching at the ABC Academy in Roztoky. I also have experience teaching at a Montessori preschool and a Waldorf initiative school, and I’ve succeeded in helping my students pass both the TOEFL and CAE exams. Teaching English is by far the most fun and rewarding job I have ever had, and I am extremely excited to spend this year teaching a wide range of students here at Dino!

Charisse Renee
Učitelka anglické výtvarné výchovy a estetiky

Vzdělání

 • BA Fine Arts

 • BA Art History

 • Community college of Minnesota – historie umění, pedagogické vzdělání

Praxe

Pracovala jsem jako pedagogická poradkyně, učím přes 12 let angličtinu děti různých kultur a zemí.

Zájmy

 • móda
 • interiér design
 • malování
 • sochařství
 • cestování

BA Michael Anderson Rogers
Učitel anglického jazyka

E-mail michael.rogers@dinoskola.cz

Garrett Lee Schilkey
Učitel anglického jazyka

After teaching English for more than three years I feel I have gained a lot of useful experience and improved many times over as a teacher. I am able to plan creative and consistent lessons and teach them in a professional manner on any number of subjects.

Teaching Experience

CEET s.r.o.
Sept. 2014 – June 2015

 • Project based work for Czech Ministry of Education and EU
 • Taught in eight different Czech public schools in different cities in central Bohemia
 • Taught grades 2 to 9, and also teachers and administrators
 • Utilized CLIL teaching methodology
 • Positively received by both students and teachers

INSTITUT JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o.
Jan. 2012 – Sept. 2014

 • Students ages 18 and up from all levels.
 • Large post-secondary courses, 1 on 1 lessons, group lessons.
 • Test preparation, Business English, Intensive courses, Public courses, conversation.
 • Positive feedback from students

Sunrise Language Academy
Nov. 2013 – Sept. 2014

 • Teaching 1 on 1 classes in Prague for this Pardubice based school

Organic English
Oct. 2013 - Present

 • Teaching children between 6 – 10 years old.
 • Long 3 hour lessons, must be creative.
 • Picking up children from school/teaching at student’s homes.

Pražské vzdělávací středisko
Summer 2014

 • 2 and 4 week courses.
 • Classes of about 14 students, 13 to 16 years old.
 • Responsible for planning both educational and entertaining materials for 180 minutes daily.

Education
November 2011

 • Caledonian School, Prague, Czech Republic
 • TEFL Certificate

May 2011 Associate

 • Northwestern Michigan College, Traverse City, MI, USA
 • Associate in Science and Arts

Stephan Starkweather
Učitel anglického jazyka, koordinátor výuky AJ na gymnáziu

Učím přes 8 let v USA a Česku

Pracoval jsem I s malými dětmi, ale nejvíce zkušeností mám s výukou mládeže.

Mám velice rád svoji práci. Je radost sledovat, jak studenti dosahují svých cílů a zlepšují se v jazyku.

Vzdělání

 • Bachelor’s Degree- History and Secondary Education

 • TEFL certificate

 • Cambridge Delta Certificate- Advanced Degree for Teaching English as a Foreign Language

Praxe

 • Estrella High School: Arizona, USA – August, 2005, 2009

 • Caledonian School: Prague, Czech Republic, 2009, 2010

 • Dino Schools of Prague: Prague, Czech Republic, 2010 – Present

Zájmy

 • čtení
 • vaření
 • hraju na banjo a harmoniku

Manuel Bracho
Učitel španělského jazyka

I am a very enthusiastic person that love to learn new cultures and languages. There is not good or bad just different.

Education

I have a Bachelor degree in Education with a major in English from Universidad de Carabobo in Venezuela

Courses

I have some courses in English learning and English as a second language. I also took a course in teaching Spanish as a second language with Instituto Cervantes in Vienna.

Work experiences

I worked in a primary school in Venezuela for around seven years and in a private university Arturo Michelena as an English teacher. Around two years ago I moved to Slovakia and I worked there as an English in Spanish teacher in two different schools

Hobbies

I enjoy singing. I think it is one of my biggest passions. I also enjoy listening to music, playing video games, watching tv series, talk and go sightseeing .

Michaela Urbánková
Vychovatelka

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze: Francouzský jazyk- pedagogika
 • Speciální pedagogika- vychovatelství

Kurzy

 • Trenér tenisu
 • Základní kurz Bazální stimulace
 • Vývojová psychopatologie
 • Práce s dětmi s PAS

Praxe

 • stáž v Českém olympijském výboru
 • praxe v Integračním centru Zahrada pro děti s kombinovaným postižením
 • Speciálně pedagogické centrum při SŠ a MŠ Aloise Klára
 • Tenisová škola Hovorčovice
 • Tenisová škola Balance
 • Tenisová škola Roztoky
 • Organizační výbor při organizaci světových pohárů a mistrovství světa FIS v klasickém lyžování
 • Organizační výbor při organizaci ženské tenisové soutěže Fed Cup
 • PR a marketing ( UNICEF, Dobrý anděl)
 • Jazykové kurzy FJ
 • Dobrovolnciká činnost pro neziskové organizace

PhDr. Petra Bílková
Školní psycholog

E-mail petra.bilkova@dinoskola.cz

Mgr. Lucie Hemer
Speciální pedagog

E-mail lucie.hemer@dinoskola.cz

Mgr. Ivana Černá
Metodik prevence

E-mail ivana.cerna@dinoskola.cz

Učitelkou jsem se chtěla stát už od dětství, o jiném povolání jsem vlastně ani nepřemýšlela. Od mládí jsem pracovala s dětmi v různých oddílech a v létě na táborech. I po dlouholeté praxi ve školství mě učení stále baví a naplňuje. Zhruba na tři roky jsem si ze školy „odskočila“ do jiné profese, pak jsem se vrátila a získala jistotu, že jsem si dobře vybrala. Pracovala jsem také jako fakultní učitelka a své zkušenosti jsem předávala studentům.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu University Karlovy v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Studium jsem ukončila v roce 1987.

Vzdělání

 • PF UJEP v Ústí nad Labem - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací TV
 • PF UJEP v Ústí nad Labem - Tělesná výchova a sport

Kurzy a další vzdělávání

 • Osobnostní a sociální výchova

 • Kooperativní učení

 • Tvořivá škola – činnostní učení

 • Práce s žáky se specifickými poruchami učení

 • Prevence šikany na školách

 • Zdravotník zotavovacích akcí

Praxe

 • Od roku 1992: FZŠ Mezi Školami Praha 5, ZŠ Na Líše Praha 4, ZŠ Jižní Praha 4

Zájmy

Ve volném čase ráda čtu, navštěvuji divadla, cestuji, chodím se psem na procházky do přírody.

Mgr. Vlasta Petrovič
Učitelka přírodopisu

E-mail vlasta.petrovi@dinoskola.cz

Jsem učitelka přírodopisu a biologie. Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu v Bratislavě (obor paleobiologie) a taký jsem studentka na doktorských studiích na Přírodovědecké fakulty v Praze (obor zoologie). Práce s dětmi je pro mě velkou výzvou. Děti jsou hravé, zvědavé a práce s nimi mě naplňuje, kde se já taký učím s nimi. Učení je celoživotní proces a pro mě jako pedagoga je důležité, abych jsem směrovala děti na správní cestu k rozvoji individuálních schopnosti a dovednosti.

Vzdělaní

 • 2018
  Doplňující pedagogické studium biologie
 • 2017
  Karolová Univerzita, Prírodovedecká fakulta, Praha
  Doktorandské štúdium, študijný odbor: Zoologia (Biológia).
 • 2015-2017
  Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava
  Magisterské štúdium: Študijný odbor: Geológia; Študijný program: Paleontológia​​​
 • 2012-2015:
  Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta (Prírodovedecká fakulta), Bratislava
  Bakalárske štúdium: Študijný odbor: Geológia a biológia;, Študijný program: Paleobiológia

Zájmy

 • ​​​​​​​divadlo
 • vaření
 • turistika
 • fotografováni
 • hudba

Mgr. Michaela Chudějová
Učitelka matematiky a anglického jazyka, třídní učitelka PRIMA B

Jako dítě dvou učitelů jsem od malička viděla školu ze dvou pohledů – žáka a učitele. Jako žák jsem se naučila, že škola tvoří nezanedbatelnou část našeho života, kde si najdeme nové kamarády, rozvíjíme se a tvoříme svou osobnost. Z pohledu učitele jsem viděla, kolik toto povolání vyžaduje práce, energie a tvořivosti – tím si získalo můj respekt. Být dobrou učitelkou je pro mě výzva, se kterou zápasím každý den. Energii mi dodává radost dětí, že něco pochopily, a matematika jim nepřipadá tak děsivá, ale naopak užitečná.

Vzdělání

 • Univerzita Palackého v Olomouci – Učitelství Matematiky a Anglického Jazyka

Praxe

 • Maximum, jazyková agentura

Zájmy

 • Sport
 • Četba
 • Hudba