Kdo jsme a co nabízíme

O nás

V každé třídě působí tým anglických lektorů, speciálně vybraných pro dané oddělení, kteří připravují výuku i herní program v souladu se školním vzdělávacím programem a jsou s dětmi po celý den i v době volných her, stravování či pobytu venku. Anglický jazyk tedy děti neustále obklopuje a stává se tak nedílnou a přirozenou součástí života v naší školce.

Každý tým má v oddělení kvalifikovaného českého pedagoga se znalostí angličtiny, jehož úkolem je napomáhat dětem v adaptaci, svými odbornými znalostmi podpořit anglické lektory při přípravě organizovaných činností a dbát na propojení anglického programu se školním vzdělávacím programem. Sám plní vzdělávací program při českých chvilkách, které jsou součástí programu tříd. Pro předškolní děti je pak připravena pravidelná předškolní výuka.

Do školy pravidelně dochází klinický logoped a školní psycholog, kteří pomáhají dětem s přípravou na zápis a budoucím přechodem na základní školu.

V průběhu školního roku pořádáme letní i zimní ozdravné pobyty v přírodě. V rámci programu naší školky je také široká nabídka zájmových aktivit, které napomáhají rozvíjet talent a prohlubovat zájem u dětí. Specializujeme se na racionální stravovací a pitný režim, přičemž osvojení správných stravovacích návyků a základů správné životosprávy je samozřejmostí.