Nabízíme výuku jazyků od první třídy ve škole, kam děti chodí rády. Nabízíme prvotřídní vzdělání a výuku jazyků ve škole, která děti baví

Studium na základní škole

V naší základní škole DINO ELEMENTARY SCHOOL se zaměřujeme na výuku cizích jazyků. Už v 1. třídě začínáme s angličtinou, ve 4. třídě se španělštinou. Je pro nás samozřejmý individuální přístup, zohledňujeme specifické potřeby a snažíme se o maximální rozvoj Vašeho dítěte prostřednictvím moderní a interaktivní výuky, která žáky baví.

Během roku jezdíme na několik výletů a exkurzí, školu v přírodě, do zahraničí do našich partnerských škol ve Španělsku a Maltě či do škol ve Velké Británii.

Roční program 1. stupně je v ceně 180 000 Kč, na 2. stupni je cena školného 150 000 Kč.

Hlavní benefity základní školy

Jsme škola s rodinnou atmosférou

Je pro nás důležitá kvalita výuky

Využíváme moderní výukové metody, chceme, aby děti škola bavila

Od 5. do 9. třídy používáme při výuce iPady

Děti až do druhé třídy neznámkujeme, ale hodnotíme slovně

Máme navýšenou dotaci anglických hodin s rodilými mluvčími a samotná angličtina se vyučuje už od 1. třídy

Výuka je rozdělená do tematických bloků

Škola začíná až v 8:45 hodin

V naší škole dbáme na to, aby počet dětí ve třídě byl nízký

Je pro nás samozřejmý individuální přístup

Vaše děti vyučuje kvalitní a motivovaný tým pedagogů

Ve třídách máme asistenta pedagoga

K dispozici je také školní psycholog a speciální pedagožka

Máme školní uniformy a nosí je nejen děti, ale i vyučující

Třídy jsou u nás vybaveny nově a moderně

Třídní schůzky jsou u nás tripartitní: učitel-rodič-žák

Disponujeme vlastní školní jídelnou a dbáme na zásady zdravé výživy

Máme česko-anglickou družinu, která je pro děti k dispozici do 17:30 hodin

Nabízíme různé volnočasové aktivity od sportu po umění

Pro přepravu využíváme vlastní školní DINO-busy, které navíc můžete využít pro svoz dětí do školy i z ní

Jezdíme na mimoškolní pobyty i do zahraničí například do Španělska, Anglie či na Maltu