Škola, která baví, zaměřená na jazyky
pro budoucí primány

Studium na gymnáziu

Na našem soukromém osmiletém gymnáziu DINO-HIGH SCHOOL se zaměřujeme na nadstandardní výuku cizích jazyků. Už od primy vyučujeme některé odborné předměty přímo v angličtině i češtině. Dalším jazykem je španělština, v tercii si děti volí mezi francouzštinou a němčinou.

Výuku přizpůsobujeme individuálním potřebám Vašeho dítěte a snažíme se o maximální rozvoj jeho potenciálu. Chceme, aby děti výuka bavila a do školy chodily rády. Výhodou je studium zakončené českou a mezinárodní maturitou IB, díky které mohou naši budoucí absolventi pokračovat ve studiu na nejlepších zahraničních univerzitách. Během studia jezdíme na nejrůznější exkurze, výlety a do zahraničí včetně partnerské školy ve Španělsku.

Cena školného je 150 000 Kč za rok.

Hlavní benefity Gymnázia

Dbáme na kvalitu výuky a využíváme moderní výukové metody

Máme kombinovanou výuku v českém a anglickém jazyce ve vybraných předmětech

Od tercie vyučujeme 3. cizí jazyk

Anglický a španělský jazyk vyučují rodilí mluvčí

Nabízíme individuální přístup, je-li potřeba, výuku přizpůsobíme

Máme mladý a přátelský učitelský kolektiv

Pro všechny je k dispozici školní psycholog

Ve škole nosíme uniformy my i žáci

Naše třídy jsou moderně vybavené

Disponujeme také specializovanými učebnami

Zapojujeme se do mezinárodních projektů

Jezdíme na zahraniční pobyty

Máme odpolední česko-anglický gymnaziální klub k dispozici každý den do 17:30 hodin

Děti si u nás mohou vybrat ze širokého spektra volnočasových aktivit

Zakončení studia mezinárodní maturitou IB a možnost Cambridge zkoušek