Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům a zaměřuje se především na problémy žáků ve školním prostředí. Velká pozornost se věnuje všem rizikům, která mohou proces vzdělávání negativně ovlivnit. Odborníci pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se žáky nadanými a se žáky, kteří ve vzdělávání potřebují jakkoli podpořit. Značná pozornost je věnována preventivním aktivitám školy.

Všichni zapojení odborníci nabízejí standardní poradenské služby, které jsou poskytovány v souladu s platnou legislativou.

Školní poradenské pracoviště tvoří: školní psycholog, školní speciální pedagog, metodik prevence a výchovný poradce.

PhDr. Petra Bílková
Školní psycholog

petra.bilkova@dinoskola.cz

Konzultační hodiny:
PO 10.00 – 16.30/ÚT 8.00 – 13.30/ČT 8.00 – 14.30

Osobní konzultace je dobré předem domluvit, abych se vám mohla věnovat bez delšího čekání.

Pracovna školního psychologa a školního speciálního pedagoga se nachází ve třetím patře nalevo od schodiště.

Psycholog své služby nabízí žákům, rodičům i pedagogům. Žáci přicházejí s osobními problémy, které potřebují s někým sdílet (například problémy s učením, vztahy ve škole i doma). Může jim být poskytnuta krizová intervence, pokud se dostanou do situací, které neumí momentálně zvládnout. Psycholog také vstupuje do tříd a pomáhá vytvářet pozitivní školní klima. Věnuje se též rodičům, poskytuje konzultace, podporu při vedení a zvládání dětí, pomoc v komunikaci se školou.

Holky a kluci, studentky a studenti, můžete se na mě obrátit například když:

  • máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
  • vás trápí něco osobního (obavy z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)
  • se děje něco, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci, kamarády nebo rodiči)
  • máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl
  • si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat
  • vám učení nejde tak, jak byste chtěli

Rodiče, můžete se na mě obrátit například když:

  • má vaše dítě jakékoli psychické problémy
  • máte podezření, že se vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
  • se ve vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které mohou mít dopad na psychiku a školní výsledky vašeho dítěte
  • máte pocit, že to vašemu dítěti ve škole nejde tak, jak by mělo

Mgr. Lucie Hemer
Školní speciální pedagog

lucie.hemer@dinoskola.cz

Konzultační hodiny:
PO 13.00 – 17.00/ÚT 8.00 – 15.00

Osobní konzultace je dobré předem domluvit, abych se vám mohla věnovat bez delšího čekání.

Pracovna školního psychologa a školního speciálního pedagoga se nachází ve třetím patře nalevo od schodiště.

Školní speciální pedagog vyhledává žáky a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá vytvářet individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracuje s dalšími poradenskými pracovišti. Komunikuje také se školou a rodinou žáka.

Mgr. Ivana Černá
Školní metodik prevence

ivana.cerna@dinoskola.cz

Konzultační hodiny:
ČT 15:00 – 16:00

Školní metodik prevence věnuje pozornost primární prevenci rizikového chování dětí. Koordinuje tvorbu preventivního programu školy a kontroluje jeho realizaci. Své aktivity směřuje zejména na prevenci šikany a kyberšikany, závislostí a dalších projevů rizikového chování.