Školné

Ceník školného

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. Díky získaným finančním prostředkům můžeme zaručit, že se dětem věnují ti nejlepší pedagogové a lektoři a že studium probíhá v moderně vybavených učebnách.

Mateřská škola

Základní škola

Gymnázium