Pro uchazeče

Pro budoucí primány

Ve školním roce 2017/18 otevíráme dvě primy.

Pro zájemce o naše gymnázium pořádáme den otevřených dveří
v níže uvedeném termínu.

Individuální návštěvu školy si můžete domluvit u zástupce gymnázia nebo na sekretáriátu školy.

Přihlášku ke studiu je třeba odevzdat do 1. března 2018.

Dny otevřených dveří

28. 11 2018/9. 1. 2019
od 16.00 do 18.00 hodin

Školné

Poskytujeme svým žákům a studentům nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v takové míře a kvalitě, jakou jsme si vytyčili jako náš cíl, platí se na našich školách školné. Díky získaným financím můžeme zaručit, že se dětem věnují ti nejlepší pedagogové a lektoři a že studium probíhá v moderně vybavených třídách.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky

Přijímací řízení za rok 2018/2019 bylo uzavřeno.

Informace k přijímacímu řízení pro rok 2019/2020 jsou již zveřejněny.

Pro přihlášení vás prosíme o vyplnění státního formuláře Přihlášky ke studiu ve střední škole a naši online interní přihlášky.

Přijímací zkoušky se skládají
z písemných testů z matematiky, českého jazyka a angličtiny
a z ústního pohovoru.
Termín přijímacích zkoušek nanečisto bude v pondělí 4. 3. 2019.

Zároveň pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky, které budou probíhat od začátku listopadu do konce března každý čtvrtek
od 15:30 do 17:30
.