Pro uchazeče

Pro budoucí primány

Ve školním roce 2017/18 otevíráme dvě primy.

Pro zájemce o naše gymnázium pořádáme dny otevřených dveří v uvedených termínech od 9 do 18 hodin.

Individuální návštěvu školy si můžete domluvit u zástupce gymnázia nebo ne sekretáriátu školy.

Přihlášku ke studiu je třeba odevzdat do 1. března 2018.

Den otevřených dveří

29. 11. 2017

10. 1. 2018

Školné

Poskytujeme svým žákům a studentům nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v takové míře a kvalitě, jakou jsme si vytyčili jako náš cíl, platí se na našich školách školné. Díky získaným financím můžeme zaručit, že se dětem věnují ti nejlepší pedagogové a lektoři a že studium probíhá v moderně vybavených třídách.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky

Přijímací řízení za rok 2016/2017 bylo uzavřeno. Informace k přijímacímu řízení pro rok 2017/2018 budou zveřejněny během podzimu.

Pro přihlášení vás prosíme o vyplnění státního formuláře Přihlášky ke studiu ve střední škole a naší online interní přihlášky.

Přijímací zkoušky se skládají
z písemných testů z matematiky, českého jazyka a angličtiny
a z ústního pohovoru.

Zároveň pořádáme přípravné kurzy
k přijímačkám z češtiny a matematiky

Přihláška ke studiu osmiletého gymnázia

Stáhněte si vzor evidenčního formuláře a vyplněný nám jej prosím zašlete korespondenčně nebo elektronicky na sekretariat@dinoskola.cz

Žák

Matka

Otec