Pro uchazeče

Pro budoucí primány

Individuální návštěvu školy si můžete domluvit u zástupce gymnázia nebo na sekretáriátu školy.

Přihlášku ke studiu je třeba odevzdat do 1. března 2019.

Pro přihlášení vás prosíme o vyplnění státního formuláře přihlášky ke studiu ve střední škole a naši online interní přihlášky. Informace pro přijímací řízení naleznete zde.

Školné

Poskytujeme svým žákům a studentům nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v takové míře a kvalitě, jakou jsme si vytyčili jako náš cíl, platí se na našich školách školné. Díky získaným financím můžeme zaručit, že se dětem věnují ti nejlepší pedagogové a lektoři a že studium probíhá v moderně vybavených třídách.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky

Přijímací řízení za rok 2018/2019 bylo uzavřeno.

Informace k přijímacímu řízení pro rok 2019/2020 jsou již zveřejněny.

Pro přihlášení vás prosíme o vyplnění státního formuláře Přihlášky ke studiu ve střední škole a naši online interní přihlášky.

Přijímací zkoušky se skládají
z písemných testů z matematiky, českého jazyka a angličtiny
a z ústního pohovoru.

Termín přijímacích zkoušek nanečisto bude v pondělí 4. 3. 2019, pro přihlášení kontaktujte zástupkyni ředitele pro gymnázium Evu Doubravovou (eva.doubravova@dinoskola.cz). Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2019.

Zároveň pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky, které budou probíhat od začátku listopadu do konce března každý čtvrtek od 15:30 do 17:30.