Pro uchazeče

Pro budoucí primány

Ve školním roce 2017/18 otevíráme dvě primy.

Pro zájemce o naše gymnázium pořádáme dny otevřených dveří v uvedených termínech od 9 do 18 hodin.

Individuální návštěvu školy si můžete domluvit u zástupce gymnázia nebo ne sekretáriátu školy.

Přihlášku ke studiu je třeba odevzdat do 1. března 2018.

Den otevřených dveří

29. 11. 2017
od 16.00 do 18.00 hod

10. 1. 2018

Školné

Poskytujeme svým žákům a studentům nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v takové míře a kvalitě, jakou jsme si vytyčili jako náš cíl, platí se na našich školách školné. Díky získaným financím můžeme zaručit, že se dětem věnují ti nejlepší pedagogové a lektoři a že studium probíhá v moderně vybavených třídách.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky

Přijímací řízení za rok 2016/2017 bylo uzavřeno. Informace k přijímacímu řízení pro rok 2017/2018 budou zveřejněny během podzimu.

Pro přihlášení vás prosíme o vyplnění státního formuláře Přihlášky ke studiu ve střední škole a naší online interní přihlášky.

Přijímací zkoušky se skládají
z písemných testů z matematiky, českého jazyka a angličtiny
a z ústního pohovoru.

Zároveň pořádáme přípravné kurzy
k přijímačkám z češtiny a matematiky

Přihláška ke studiu osmiletého gymnázia

Stáhněte si vzor formuláře a vyplněný nám jej prosím zašlete korespondenčně nebo elektronicky
​​​​​​​na sekretariat@dinoskola.cz