Pro uchazeče

Přijímáme žáky do 6. třídy základní školy

Aktuálně přijímáme žáky do 6. ročníku ZŠ.
V případě zájmu kontaktujte zástupkyni ředitele pro základní školu
Mgr. Kláru Dočekalovou na e-mail: klara.docekalova@dinoskola

Dny otevřených dveří

22. 3. 2018
9.00 - 16.00

Školné

Poskytujeme svým žákům a studentům nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v takové míře a kvalitě, jakou jsme si vytyčili jako náš cíl, platí se na našich školách školné. Díky získaným financím můžeme zaručit, že se dětem věnují ti nejlepší pedagogové a lektoři a že studium probíhá v moderně vybavených třídách.

Přihláška ke studiu

Stáhněte si vzor formuláře a vyplněný nám jej prosím zašlete korespondenčně nebo elektronicky
na sekretariat@dinoskola.cz