DINO SCHOOLS

Výjimečný koncept vzdělávání

DINO SCHOOLS of PRAGUE je jedinečný koncept vzdělávání,
který je založený na propojení třístupňového vzdělávacího systému od mateřské školy přes školu základní až po gymnázium.
DINO SCHOOLS tak nabízí ucelený způsob vzdělávání již od předškolního věku dítěte s využíváním moderních studijních pomůcek jako například IPADů, které studentům poskytla škola. Vzdělávací program je zaměřený především na výuku cizích jazyků.

Prvotřídní výuka jazyků

Jsme soukromá škola zaměřená na výuku cizích jazyků.
V 1. třídě začínáme s angličtinou, ve 4. třídě přibývá španělština,
v 8. ročníku, resp. tercii gymnázia další cizí jazyk (francouzština, němčina či ruština). Cizí jazyky vyučují aprobovaní rodilí mluvčí
v malých skupinách. Již od 1. třídy vyučujeme některé odborné předměty v angličtině. Žáci se účastní zahraničních pobytů v našich partnerských školách ve Velké Británii a ve Španělsku.

Práce s moderní technologií

S iPadem se ve vzdělávání otvírá svět plný nových funkcí a zážitků. Kreativní nástroje, interaktivní knihy, množství aplikací a obsahu pro téměř nekonečné možnosti učení.

Moderní prostředí
akceleruje rozvoj vašich dětí

Přijímací řízení a způsoby financování

Příprava na přijímací řízení

Průběh přijímacího řízení

Školné a možnosti financování

Díky získaným finančním prostředkům můžeme zaručit, že se dětem věnují ti nejlepší pedagogové a lektoři a že studium probíhá v moderně vybavených učebnách.
více

Vaše děti bezpečně dopravíme
do školy a zpět domů

Jsme si vědomi toho, že rodiče musí chodit do práce a že ne vždy
je možné skloubit dopravu dětí do školy s pracovním rozvrhem a aktivitami. Zároveň chápeme, že děti a jejich bezpečnost je to nejdůležitější, proto DINO SCHOOLS nabízí možnost pravidelného ranního svozu do školy a odpoledního odvozu domů školní autodopravou.

Rodiče tak mají jistotu, že se jejich dítě dostaví v pořádku a včas na výuku a po jejím skončení zase bezpečně domů.

“Škola neklade důraz na nesmyslné memorování, ale učí žáky se přirozeně domluvit. Učení mě baví především, když baví i mé žáky.”
Lucie, učitelka

Učíme dobrým
stravovacím návykům

Přinášíme nové trendy a pohledy na školní stravování. Zavádíme nové programy školního stravování, které jsou atraktivní, inovativní a přínosné pro všechny hosty. Naším hlavním cílem je, aby se u nás všichni cítili spokojeni a tomu podřizujeme veškeré naše jednání.

Přijďte se přesvědčit
na vlastní kůži

Přijďte se přesvědčit na vlastní oči.
Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování
a poznejte, jak to u nás chodí.