Den otevřených dveří

Soukromé osmileté gymnázium DINO-HIGH SCHOOL s.r.o.

Vás srdečně zve na Den otevřených dveřích,
který se koná ve středu 9. 1. 2019 od 16:00 do 18:00.

Škola nabízí svým studentům třístupňový vzdělávací systém, který spočívá v propojení navazujících stupňů vzdělání od mateřské školy přes základní školu až po gymnázium. Na gymnáziu bude od příštího září studentům umožněno studium v programu mezinárodní maturity IB, který studentům otevírá dveře ke studiu na zahraničních univerzitách.

Program pro zájemce:
Prohlídka specializovaných učeben (přírodovědná laboratoř se spoustou chemických, fyzikálních a biologických pokusů; učebny anglického a španělského jazyka s připravenými vyučujícími včetně rodilých mluvčích, kteří podávají informace o výuce těchto jazyků na naší škole a zároveň demonstrují metody výuky těchto předmětů).

Možnost navštívit volnočasovou aktivitu zaměřenou na 3D tisk v počítačové učebně.

Po celou dobu budou k dispozici průvodci z řad studentů, kteří Vám podají veškeré informace o gymnáziu a případně zodpoví základní dotazy.

Pro zodpovězení dalších dotazů bude k dispozici vedení školy.

Těšíme se na Vaši účast.