Nahoru Škola ON-LINE SCOLAREST Facebook

Výuka jazyků

PŘEDMĚTOVÁ SEKCE ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Španělský jazyk je na naší škole vyučován jako druhý cizí jazyk. I přes tuto skutečnost je týdenní hodinová dotace ve 4., 5., 6. a 7. ročnících základní školy 3 hodiny a na gymnáziu 3 hodiny v primě, sekundě, tercii a v kvartě. V kvintě a výše jsou týdně 4 hodiny. Žáci ELEMENTARY i HIGH a dále pak studenti, kteří mají zájem o maturitu ze španělštiny nebo o mezinárodní jazykovou zkoušku DELE si mohou zvolit ještě španělský seminář, zaměřený na reálie Španělska a latinskoamerických zemí a přípravu na jazykové zkoušky. Výstupní úroveň žáků v návaznosti na výši týdenní hodinové dotace dosahuje úrovně B2. K aktivitám, které rozšiřují a prohlubují jazykové znalosti žáků, patří výchovně vzdělávací a tematicky zaměřené výměnné pobyty (spolupracujeme se školou v Murcii), projektová činnost, účast v soutěžích i olympiádách. 

 

Partneři