Nahoru Škola ON-LINE SCOLAREST Facebook

Školné

Školné činí 150 000 Kč ročně.

Je splatné ve dvou splátkách – k 15. červnu a 15. lednu.

Partneři