Nahoru Škola ON-LINE SCOLAREST Facebook

Školné

Poskytujeme svým žákům a studentům nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v takové míře a kvalitě, jakou jsme si vytyčili jako náš cíl, platí se na našich školách školné. Díky získaným financím můžeme zaručit, že se dětem věnují ti nejlepší pedagogové a lektoři a že studium probíhá v moderně vybavených třídách.

 

Ve školném jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se studijními pobyty v zahraničí, podzimní a zimní škola v přírodě či výuka plavání.

Školné činí 180.000,- Kč ročně (sourozenec má 10% slevu ze školného).

Je splatné ve dvou splátkách - k 15. červnu a 15. lednu.

 

Ve školném jsou zahrnuty:

  • učebnice
  • podzimní a zimní škola v přírodě (doprava, strava,ubytování)
  • zahraniční studijní pobyty žáků (škola hradí leteckou dopravu, stravné, ubytování)
  • výuka plavání (2 třídy)
  • pojištění
  • pitný režim

Úhradu školného lze provádět v hotovosti (sekretariát školy) nebo převodem na účet č. 51-930500247/0100 u Komerční banky Praha 1.

Partneři