Nahoru Škola ON-LINE SCOLAREST Facebook

Pravidla pro používání IPadu

Všeobecná

 1. Dávej na iPad pozor. Nepokládej na něj těžké věci, nezkoušej ho prohýbat, dávej pozor, aby ho ostré předměty nepoškodily (např. klíče, nůžky, kružidlo, pero). Nelep na sklo ani jiné části žádné nálepky.
 2. Na iPadu musíš mít v první řadě učebnice a další aplikace, které ti definuje tvůj učitel.
 3. Na iPadu nesmíš mít uložené žádné fotografie, videa, hudbu a aplikace, které by byly v rozporu s tím, co ti odsouhlasí tvůj učitel.
 4. IPad  nesmíš používat na internetové hry.
 5. Je zakázáno mít na iPadu nelegální software.
 6. Buď připraven(a) na to, že iPad může zkontrolovat tvůj učitel, aby se přesvědčil, zda dodržuješ všechna pravidla.

 

 Ve škole

 1. Starej se o iPad, jako by byl tvůj.
 2. Nepůjčuj iPad jiným žákům, v maximální míře ho chraň před krádeží, ukládej ho na zabezpečená místa (zamknutá skříňka, zamknutá třída, kabinet).
 3. Do školy choď připravený na vyučování a zajisti, že tvůj iPad je nabitý na úroveň 100 %.
 4. Jestliže ti nebude na iPadu něco fungovat nebo si nevíš rady, obrať se na svého učitele.
 5. Drž iPad v čistotě, žádné jídlo ani tekutiny v jeho okolí.
 6. Používej obal, který jsi obdržel(a).
 7. Na svém iPadu neměň nastavení.
 8. V průběhu hodiny používej jen ty aplikace, které máš. Nepoužívej ho v tu dobu na zábavu a věci, které nesouvisí s vyučováním.
 9. Po skončení vyučovací hodiny iPad vypni a aktivně odpočívej.
 10. To, že sis iPad zapomněl(a) doma, neznamená, že nejsi připraven(a) na hodinu. Jsi zodpovědný(á) za to, že probírané učivo zvládneš, jako bys měl(a) iPad s sebou. Dbej na to, aby se to příště neopakovalo.
 11. Využití iPadu o přestávce je pouze ke studijním účelům.

  

 Doma (doporučení pro rodiče)

 1. Nastavte čas, kdy a jak dlouho bude moci vaše dítě používat iPad doma. Čas určený jen pro práci a přípravu do školy.
 2. Nastavte hlasitost sluchátkového výstupu tak, aby nepoškodil sluch vašeho dítěte.
 3. Dbejte na vyváženost času, který vaše dítě stráví používáním iPadu, resp. počítače a času, který by měl být vyhrazen pro aktivní odpočinek, např. sport.
 4. Pravidelně kontrolujte obsah iPadu a to, zda vaše dítě dodržuje dohodnutá pravidla.

 

 Postihy při porušení pravidel

 1. Zapomenutí doma – práce s klasickou učebnicí
 2. Nenabití – práce s klasickou učebnicí
 3. Špatné používání při hodině – napomenutí, poté kázeňské řešení dle pravidel školního a kázeňského řádu
 4. Nelegální software nebo aplikace - kázeňské řešení dle pravidel školního a kázeňského řádu

 

 

 

 

 

 

Partneři