Nahoru Škola ON-LINE SCOLAREST Facebook

Podporujeme

Pomáháme si navzájem, proto podporujeme různé organizace, které pomáhají ostatním.

Naše školy spolupracují s Nadací Terezy Maxové, jsou zapojeny do projektu Adopce na dálku. V rámci tohoto projektu se naše škola stala adoptivním rodičem chlapečka z Indie Moghana Kumara. Snažíme se mu alespoň tímhle způsobem přiblížit možnost lepšího života. Studenty vedeme k tomu, aby se nejen nebáli lásku k ostatním dát najevo, ale aby ji uměli i projevit, a to například tím, že jim pomohou, když to potřebují.

Vážený pan Julius Prüger společně s  DINO SCHOOLS OF PRAGUE podporuje školu v Zimbabwe.

Podporujeme ve svých studentech nejen lásku k lidem, ale i lásku ke zvířatům. Proto se každý rok stáváme adoptivními rodiči dvou nových zvířat ze ZOO Praha.

Uvědomujeme si, že ne každé dítě má to štěstí, že má milující rodiče, kteří jsou schopni poskytnout mu kvalitní vzdělání. Zapojujeme se proto do charitativních akcí, abychom pomohli těm, kteří to potřebují. A také aby si nejen děti, ale i dospělí uvědomili, že si musíme pomáhat. Ukazujeme tak dětem, že ten pocit, když někomu poskytnou pomoc, je k nezaplacení.

DINO SCHOOLS se připojila k veřejně prospěšné organizaci Dejme dětem šanci, která pomáhá dětem z dětských domovů začlenit se po opuštění dětského domova do společnosti. Naše škola v rámci projektu „Pomoz mi do života…“ podpořila Jakuba z dětského domova v Dolních Počernicích a uhradila mu náklady ve výši 18 000 Kč související s jeho studiem na střední škole.

Mezi rodiči studentů se nám podařilo vybrat 16 200 Kč na úhradu přání v projektu „Přál(a) bych si…“

Vedle velkých společností založených na pomoc Africe, jako je Člověk v tísni, ORPA, ADRA, Czechoslovak Aid, APROK aj. se může zdát náš projekt pomoci Tengenenge malý a bezvýznamný, ale není! Pro malou vesničku Tengenge vysoko v horách znamená moc.

Orientováni uprostřed Evropy, v krásném historickém městě, nabitém infrastrukturou a pohodlím pro náš život, někdy zapomínáme, někdy si neumíme představit a někdy také vůbec nepomyslíme na to, jak jinde může být obtížné zajištění základních životních potřeb a pro nás tak samozřejmého vzdělávání. Jak obrovská je vzdělanostní propast mohou naznačit obrázky naší výstavy, které vytvořily děti z Tengenege, když v loňském roce poprvé pracovaly s pastelkami.

Občanské sdružení Klubu přátel Tengenenge, ke kterému se naše snahy připojují, již v Tengenenge změnilo mnohé. Nejdůležitějším cílem je snaha o zpřístupnění vzdělání v této vesnici. Z našich předchozích aktivit už víme, jaký význam mají pro malé školáky uniformy zaslané naší školou a jednotlivými žáky. Sbírkou bot pro děti jsme si uvědomili obtížnost každodenního několikakilometrového docházení do školy za vzděláním. Štěpánka nám vysvětlila, jak se sdružení podílelo na stavbě vlastní mateřské školky ve vesnici, která výukou angličtiny umožní účast na dalším pokračujícím vzdělávání dětí. K celkové prosperitě komunity vesnice vedlo založení chovu slepic, aby děti měly alespoň částečně zajištěnu základní výživu. Sdružením zakoupená cyklistická kola zpřístupnila zaměstnání mužům v blízkém okolí vesnice, aby tak mohli získávat prostředky k obživě.

Forem podpory je mnoho. Sdružení pro podporu všech dětí v umělecké komunitě Tengenenge dětem napříllad také zabezpečilo řádné doklady občanství Zimbabwe a tím i přístup ke školnímu vzdělání. V současné době rozšiřuje své aktivity i na pomoc místním ženám. Díky dobrovolníkům, mezi které se řadí i žáci a přátelé naší školy, se daří dlouhodobě podporovat rozvoj vzdělání v Tengenenge a vzniká dlouhodobá vazba vzájemného ovlivňování.

Jedním z výrazných zdrojů příjmu vesnice je práce místního sochaře Cosmase Chingondiho, jehož umění se stává věhlasným po celém světě. Proto se majitel školy p. Julius Prüger rozhodl zakoupením sochy pro školu ze svých vlastních prostředků přispět k dalšímu rozvoji vzdělání v Tengenenge.

Zkusíte se zamyslet nad další formou pomoci?

Partneři