Nahoru Škola ON-LINE SCOLAREST Facebook

Kritéria pro přijetí

Přijímací řízení do tříd Prima A a Prima B je pro školní rok 2016/2017 uzavřeno. 

Uchazeči o studium na Soukromém osmiletém gymnáziu DINO  - HIGH SCHOOL, s. r. o. odevzdají v řádném termínu přihlášku ke studiu (formulář v příloze) a případně následující dokumenty:

  1. Povolení k pobytu (§ 36 odst. 1 a 2) - v případě občanství jiného státu než členského státu EU.
  2. Dokumentaci, prokazující a dokládající průběh vzdělávání na zahraniční škole (§ 38 odst. 1, příp. 2) – v případě, že dítě v současné době navštěvuje zahraniční školu; u občanů ČR dokumentaci ze spádové školy (§ 38 odst. 3, 4 a 5).
  3. Příp. dokumentaci o individuálním vzdělávání (§ 40 a § 41 odst. 1, 4).

 

Kritéria pro přijetí: úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Přijímací zkoušky se skládají z následujících 4 písemných testů:

a)    z českého jazyka a literatury, 

b)    matematiky,

c)    obecných studijních předpokladů a  angličtiny.

 

U uchazeče bude zjištěna úroveň znalostí z ČJ, M, OSP (Obecných studijních předpokladů) a AJ. V případě podprůměrných výsledků znalostí z ČJ, M a OSP si škola vyhrazuje právo rozhodnout záporně o žádosti o studium.

 

Žádost o přihlášení zde

Zároveň je nutné odevzdat také "státní" přihlášku, kterou naleznete v dokumentech ke stažení.

Partneři