Nahoru Škola ON-LINE SCOLAREST Facebook

Ivana Vodňanská

Učitelka 1. stupně ZŠ, třídní učitelka 1. A

Čeština pro cizince

E-mail: ivana.vodnanska@dinoskola.cz

Titul, jméno a příjmení:

Mgr. Ivana Vodňanská

Vzdělání:

 • Univerzita  Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – Učitelství 1.stupně ZŠ
 • Akademie múzických umění v Praze – Divadelní  fakulta- Dvouletý obor loutkářství
 • Postgraduální vzdělávání – Ped.f. UK - Nové přístupy a netradiční formy práce s dětmi na 1.stupni ZŠ

Doplňkové vzdělávání:

 • Čeština pro cizince- Tefl
 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení - RWCT , Praha
 • Tvořivá škola- činnostní učení – DVPP, Praha
 • Seminář Typologie M.B.T.I.
 • ICT  a  ICT ve výuce na 1.stupni ZŠ
 • Informativní kurz Montessori MŠ a ZŠ,
 • Rozumět médiím - Partners Czech, Praha
 • Jazyky hrou – angličtina- NIDV, Praha
 • Základy grafologie - CALIX, Praha

Praxe od roku 1995:

 • 1.JZŠ Horáčkova /Praha / 1.stupeň
 • ZŠ Bítovská- dramatická výchova
 • JZŠ  Jeremenkova/ Praha/- 1.stupeň

Kdysi jsem volila mezi divadlem a školou. Pak jsem zjistila, že škola je něco jako malá scéna, obohacená radostnou prací s dětmi. Také  přináší zážitky, kreativní práci a naplnění. Oproti divadlu  se však výsledky této činnosti mohou dlouhodobě zapsat do povědomí dětí v jejich dalším životě.

Koníčky:

 • Cestování, umění, společenské akce, četba a další
Partneři