Nahoru Škola ON-LINE SCOLAREST Facebook

Ivana Černá

Učitelka 1. stupně ZŠ, třídní učitelka 4. B

Metodik prevence

E-mail: ivana.cerna@dinoskola.cz

Titul, jméno a příjmení:

Mgr. Ivana Černá

Učitelkou jsem se chtěla stát už od dětství, o jiném povolání jsem vlastně ani nepřemýšlela. Od mládí jsem pracovala s dětmi v různých oddílech a v létě na táborech. I po dlouholeté praxi ve školství mě učení stále baví a naplňuje. Zhruba na tři roky jsem si ze školy „odskočila“ do jiné profese, pak jsem se vrátila a získala jistotu, že jsem si dobře vybrala. Pracovala jsem také jako fakultní učitelka a své zkušenosti jsem předávala studentům.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu University Karlovy v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Studium jsem ukončila v roce 1987.

Kurzy a další vzdělávání:

  • Osobnostní a sociální výchova
  • Kooperativní učení
  • Tvořivá škola – činnostní učení
  • Práce s žáky se specifickými poruchami učení
  • Prevence šikany na školách
  • Zdravotník zotavovacích akcí

Praxe:

  • Od roku 1992:  FZŠ Mezi Školami Praha 5, ZŠ Na Líše Praha 4, ZŠ Jižní Praha 4

Ve volném čase ráda čtu, navštěvuji divadla, cestuji, chodím se psem na procházky do přírody.

Partneři