Nahoru Škola ON-LINE SCOLAREST Facebook

Iva Doubravová

Učitelka 1. stupně ZŠ, třídní učitelka 3. A

E-mail: iva.doubravova@dinoskola.cz

Už od dětství jsem měla možnost pozorovat učitelskou profesi hned ze dvou stran –
ze školní lavice a z domova - od mojí maminky, učitelky. O své práci mluvila vždy s láskou, takže nakonec k pedagogické činnosti přivedla moji nejstarší sestru i mě.
Po devíti letech praxe mohu říci, že mě má práce baví a naplňuje čím dál více. Je úžasné vést děti od malých prvňáčků, postupně jim pootevírat dveře k poznání, k vědění a k samostat- nosti, aby jednou mohly samy odejít za svými sny.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Integrované studium speciální pedagogiky, tedy učitelství na běžných i na speciálních školách. Zajímala jsem se o problematiku dětí s vadami řeči a o tělesně postižené, z obou oborů jsem složila státní zkoušku.
Po ukončení studia v roce 1996 jsem nastoupila do svého prvního zaměstnání na ZŠ s RVJ Angelovova v Praze jako třídní učitelka do dyslektické třídy. Po dvou letech jsem odešla na mateřskou dovolenou užívat si své dvě dcery.  Mé další kroky po mateřské dovolené vedly na ZŠ Jižní IV. v Praze. V této škole jsem prožila od roku 2006 krásných 8 let jako učitelka na 1. stupni a půl roku také jako speciální pedagog. Od února 2014 jsem se stala součástí týmu v DINO SCHOOLS OF PRAGUE.

Během své praxe jsem absolvovala různé kurzy a školení k jednotlivým předmětům.  Ráda bych vyzdvihla přínosný kurz Osobnostní a sociální výchovy. Pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou využívám stimulační  program Maxík paní Mgr. Pavly Bubeníčkové a dále pracuji s programem Percepční a motorická oslabení ve školní praxi rovněž od paní Mgr. Pavly Bubeníčkové. Zmínila bych ještě Genetickou metodu čtení a Tvořivou školu - činnostní učení v matematice. Jsem také držitelem průkazu Zdravotník zotavovacích akcí.

Svůj volný čas trávím nejčastěji a nejraději se svojí rodinou. Odpočíváme při sportování – v létě windsurfing, cyklistika a kolečkové brusle, v zimě lyžování nebo snowboarding. K mým dalším radostem patří chvíle se zajímavou knihou či péče o domácí mazlíčky.

Partneři