Nahoru Škola ON-LINE SCOLAREST Facebook

Základní údaje

Název a adresa školy
Soukromé osmileté gymnázium DINO-HIGH SCHOOL, s.r.o. 
Bellova 352
109 00 Praha 10 - Petrovice
IČO: 27441253

Tel.: +420 240 200 080, +420 240 200 082 
E-mail: sekretariat@dinoskola.cz

Zřizovatel společnosti: Julius Prüger
Ředitel školy: Ondřej Lepka
Telefon: +420 240 200 080, +420 240 200 082
E-mail: info@dinoskola.cz
Školné: 150 000 Kč/rok
IČO: 27441253

Adresa místa poskytování vzdělávání
Bellova 352, 109 00 Praha 10 - Petrovice

Zřizovatel
fyzická osoba

Zařazení školy do sítě škol
MŠMT ČR zařadilo Soukromé osmileté gymnázium DINO-HIGH SCHOOL do sítě škol a školských zařízení s účinností od 1. 9.2008.

Typ poskytovaného vzdělání

Obor: gymnázium
Kód oboru: 79-41-K/801
Zaměření: všeobecné
Počet studentů a žáků: 256
Forma studia: denní
Doba studia: 8 let
Partneři