Nahoru Škola ON-LINE SCOLAREST Facebook

Školné

Poskytujeme svým žákům a studentům nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v takové míře a kvalitě, jakou jsme si vytyčili jako náš cíl, platí se na našich školách školné. Díky získaným financím můžeme zaručit, že se dětem věnují ti nejlepší pedagogové a lektoři a že studium probíhá v moderně vybavených třídách.

 

Ve školném jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se studijními pobyty v zahraničí, lyžařský výcvik či adaptační týden.

Měsíční školné činí 15 000 Kč.

(sourozenec má 10% slevu ze školného)

Ve školném jsou zahrnuty:

  • učebnice
  • adaptační týden
  • lyžařský výcvik (doprava, strava, ubytování)
  • studijní pobyt (doprava, strava, ubytování)
  • pojištění žáků
  • pitný režim

Úhradu školného lze provádět v hotovosti (sekretariát školy) nebo převodem na účet č. 51-1083040247/0100 u Komerční banky Praha 1.

Partneři