Nahoru Škola ON-LINE SCOLAREST Facebook

Naše vize a filozofie

Investice do kvalitního vzdělání dítěte, to je investice do jeho budoucnosti. Uvědomujeme si, jak je kvalitní vzdělání a schopnost dorozumět se světovými jazyky v dnešní době důležité. Snažíme se proto žáky vzdělávat přirozeně tak, aby je to bavilo a aby chodili do školy rádi. Se svými vědomostmi nabytými v DINO SCHOOLS mají velké šance pokračovat ve studiu na prestižních zahraničních univerzitách.

DINO SCHOOLS upřednostňuje kvalitu před kvantitou, odpovídá tomu proto i forma a obsah výuky. Studenti jsou interaktivním stylem vedení k samostatnému tvůrčímu myšlení, rozvoji osobnosti a vlastnímu kritickému názoru. Důraz je kladen na přirozený rozvoj intelektu, vrozených dispozic a schopností dítěte za pomoci kvalifikovaných pedagogů a využívání moderních studijních pomůcek. Cílem je osvojení si základů cizího jazyka již v předškolním věku přirozenou cestou komunikativní metodou a rozvíjení těchto schopností ve vyšším věku. Studium vybraných předmětů proto probíhá v českém a anglickém jazyce, součástí vzdělávací koncepce je pořádání studijních a výměnných zahraničních pobytů na partnerských školách ve Velké Británii a Španělsku. Gymnazisté mají také možnost strávit v zahraničí 1–3 semestry. Naším cílem je schopnosti žáků rozvíjet takovým způsobem, aby to bavilo je samotné. Studijní prostředí je tomu plně přizpůsobeno, ve třídách bývá zpravidla šestnáct žáků a ve skupinách po osmi je tak zajištěn individuální přístup. Žáci nosí školní uniformy a je pro ně zajištěna doprava vlastními školními autobusy.

DINO SCHOOLS of PRAGUE získala jako první akreditaci MŠMT ČR pro soukromou základní školu propojující výuku AJ od 1. třídy, druhého cizího jazyka od 4. třídy s českým kurikulem. Škola je v přípravné fázi zakončení středoškolského studia mezinárodně uznávanou maturitní zkouškou The International Baccalaureate Diploma.

Partneři