Nahoru Škola ON-LINE SCOLAREST Facebook

Celopražská soutěž v anglickém jazyce

Každým rokem pořádá naše škola celopražskou soutěž v anglickém jazyce Evropou křížem krážem. Do soutěže se zapojí čtyřčlenná družstva z celé Prahy v pěti kategoriích:

I. – MŠ a první třída ZŠ

II. – druhá a třetí třída ZŠ

III. – čtvrtá a pátá třída ZŠ

IV. – šestá a sedmá třída ZŠ a odpovídající ročníky osmiletého gymnázia

V. – osmá a devátá třída ZŠ a odpovídající ročníky osmiletého gymnázia

Soutěží se v těchto oblastech:

  • Poslech - plní zadané úkoly podle slovních instrukcí
  • Čtení - odpovídají na otázky předloženého textu
  • Psaní – důraz se klade i na správnost napsání anglických slov
  • Rozhovor - sleduje se nejen slovní zásoba a gramatická správnost, ale také pohotovost v odpovědích a výslovnost
  • Krátká scénka - žáci obdrží zadaná slova, ze kterých sestaví a zdramatizují krátký příběh.

Naši žáci prochází před městským kolem školním, na jehož základě jsou vybráni ti nejúspěšnější, kteří naši školu reprezentují. Obsazujeme krásná výherní místa. Největším soupeřem jsou žáci ZŠ Emy Destinové.

Partneři