Nahoru Škola ON-LINE SCOLAREST Facebook

Časté dotazy

Vybrali jsme nejčastější dotazy, které jsme vypsali níže včetně našich odpovědí. Máte-li na nás nějaký dotaz, můžete využít formuláře "Zeptejte se nás" vpravo. Váš dotaz se dostane do správných rukou a bude zodpovězen. Odpověď vám zašleme e-mailem.

Vy se ptáte, my odpovídáme

Jaká je výše školného na DINO SCHOOLS?

Roční školné na základní škole činní 180 tis. Kč, na osmiletém gymnáziu 150 tis. Kč

Vyučují na škole rodilí mluvčí

Ano, veškerá výuka je zajištěna aprobovanými rodilými mluvčími.

Jaké cizí jazyky se na škole vyučují

Škola vyučuje anglický, španělský, německý, ruský a francouzský jazyk.

Jsou na škole uniformy

Ano, jsme jednou z prvních škol v ČR, která zavedla školní uniformy.

Zajišťuje škola dopravu?

Ano, škola má školní autobusy, které slouží k ranním svozům a odpoledním rozvozům žáků.

Používá škola iPady

Ano, jsme jedinou školou, která každému žákovi již od 4. třídy poskytuje iPad jako učební pomůcku pro zkvalitnění a zefektivnění výuky.

Jak se stavíte k otázkám šikany

Škola řeší veškeré výchovné problémy a jejich prevenci s pomocí školní psycholožky.

Pořádá škola jazykové a výměnné pobyty

Ano, žáci v průběhu studia navštěvují partnerské školy v Anglii - Cambridge, Londýně a ve Španělsku – Alicante. U vyšších ročníků probíhají výměnné pobyty do rodin.

Je o děti postaráno i odpoledne

Ano, škola je v provozu denně od 8:00 h, vlastní výuka každý pracovní den je zahájena v 8:45 h a po výuce následuje široká nabídka odpoledních aktivit a školních heren do 17:30 h.

Je škola zařazena ve školském rejstříku

Ano, škola je registrována MŠMT ČR a je zařazena do rejstříku škol.
Partneři