Nahoru Škola ON-LINE SCOLAREST Facebook

Blanka Hilbertová

Školní psycholog.

E-mail: blanka@hilbertova@dinoskola.cz

PhDr. & Mgr. Blanka Hilbertová, BA (Psych)

O mně:

Bakalářské studium psychologie jsem absolvovala na Edith Cowan University of Western Australia Perth, následné magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2006 jsem složila Státní rigorózní zkoušku z klinické psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem 11 terapeutických kurzů a výcviků, mezi nimi rodinnou terapii, hypnoterapii, rozvoj sociálních dovednosti, neverbální komunikační techniky,  gestalt terapii u dětí.

Praxi jsem získala jako poradenský psycholog působící v pedagogicko-psychologické poradně a speciálně pedagogickém centru, kde mojí hlavní náplní byla diagnostika. Působila jsem na základních školách jako školní psycholog, kde jsem se specializovala na práci se třídními kolektivy. V mateřských školách jsem pracovala převážně s předškolními dětmi, kde byl mojí náplní rozvoj grafomotoriky a percepcí (předškolní příprava).

Mé zaměstnání je pro mne odbornou i osobní zálibou a zdrojem další inspirace. Práce s dětmi mě baví a poskytuje mi různorodé motivační podněty. Ke každému dítěti přistupuji individuálně a vždy hledám způsob pomoci a řešení problémů v širším nadhledu a kontextu. Velkou inspirací pro moji profesi jsou mé tři děti.

Zájmy:

 

Jóga, lyžování, plavání, cyklistika, pletení. 

Partneři